PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Juridiset kysymykset – Juridiska frågor


 1. Omatoimisesta tutkimuksesta kirkkoherranvirastoissa
 2. Tietosuojavaltuutettu vaatii Sukututkimusseuraa poistamaan hautakirjoitukset jne.
 3. Domboksforskning
 4. Käytännesääntötyöhön rohkeasti ja ennakkoluulottomasti
 5. Henkilötiedon käsite tarkentumassa
 6. Käytännesäännöt sukututkijan avuksi
 7. Väestötietolain kokonaisuudistuksesta
 8. Vähimmäishenkilötieto sukututkimusrekisterissä
 9. Toimialan riskienhallinta
 10. Henkilötietolaki - taustaa ja ajankohtaista
 11. Uhkana väestötietojen käytön ankara rajoittaminen
 12. Tulevaisuus, uhat ja mahdollisuudet sukututkimuksessa
 13. Onko lain ja sääntöjen noudattaminen vaikeaa?
 14. Henkilötietolain tarkoitus - käytännesääntöjen lähtökohta
 15. Toimialan juridiset haasteet
 16. Sukukirjoja kannattaa julkaista edelleenkin
 17. Henkilötietojen käsittely lain mukaisesti
 18. Viestiketjun arvostelu...
 19. Valokuvat
 20. Henkilötietolakiko aloittavan sukututkijan riesaksi?
 21. Juridista eduvalvontaa jo vuodesta 1999 lähtien
 22. Kiitos positiivisesta palautteesta
 23. TV-program om "att avslöja släktens hemligheter"
 24. Vanhat hakemustiedot päätyivät matrikkeliin
 25. Muutoksia väestötietolakiin
 26. Väestötietolain uudistuksesta YLE Suomi "Ajantasa"
 27. Hautausmaakartat
 28. Vainajalla ei perusoikeuksia
 29. Henkilötietoasiaa Sisäasiainministeriöstä
 30. Väestötietolaki Perustuslain vastainen
 31. Sjukjournaler
 32. Oikeuden pöytäkirjat
 33. Väliaikatietoa käytännesäännöistä
 34. Sukseuran säännöt ja kirjanpito
 35. Väestötietolakiuudistusesitys myöhentynyt
 36. Helsingissä 50-l. kuolleen perukirja mistä?
 37. Sukukirjaan henkilötietoja - missä mennään?
 38. Vuoden 1686 kirkkolaki - väestötilaston perusta
 39. Käytännesääntöluonnos valmis
 40. Suomen Sukututkimusseuran esimiehen tiedote 15.5.2008
 41. Hallituksen esitys uudeksi väestötietolaiksi
 42. Torjuntavoitto Suomen Sukututkimusseuralle!
 43. Kuinka menettelen oikein?
 44. Ilmoitus velvollisuus vai ei
 45. Sukututkimusjuridiikan teemapäivä 13.9.2008
 46. Rekisteriselostepalvelu avattu
 47. Ulämnande av uppgifter
 48. Henkilötietoneuvojien koulutus
 49. Vanhojen maalausten ym.käyttö kirjassa.
 50. Sukututkijako henkilötietojen uhka!
 51. Tietokantojen tekijänoikeudet tarkastelussa
 52. Mitä laki sanoo? Vad säger lagen?
 53. Arkistot vapautettava
 54. Isää ei ole pakkoa kertoa
 55. Sukukirjan verotus
 56. Sukuselvitys
 57. Utlämnande av födelsedata på levande
 58. Päijät-Hämeen seurakuntayhtymän kielto / Kouvolan hallinto-oikeus
 59. Hallintovaliokunnan mietintö
 60. Maistraatin sukuselvitys
 61. Sukukirja ja tekijänoikeudet
 62. Sukunimenvaihdos vuonna 1944
 63. Teoskynnys
 64. Ilmoitusvelvollisuus
 65. Vanhojen aikakauslehtien tekijänoikeudet?
 66. Kotisivut ja sukututkimus
 67. Seurakunnat pihtaavat
 68. Kaupallisista hautakivien kuvista hallinto-oikeuden päätös
 69. Serkusten välinen avioliitto
 70. Sukututkimustietoa kirjallisena
 71. Dödsannonser
 72. Homosuhteet vanhoissa käräjäpöytäkirjoissa
 73. Millaista muistitietoa kirjassa voi julkaista?
 74. Kirkkoherranvirasto ei anna tietoja elävistä henkilöistä/25 v sääntö
 75. Mikä on kirkonkirjojen oikea päätearkisto?
 76. Petäjäsaari Laatokassa, kenen omistuksessa ollut??
 77. Amerikkaan lähteneet ????
 78. Sukuseurojen verotus
 79. Sukua vai ei?
 80. Kuvat sukukirjaan
 81. Henkilötiedot ja lainsäädäntö
 82. Tarvitaanko julkaisulupa
 83. Mielipidekirjoitus
 84. Sukuseuralle verotuksessa yleishyödyllisyys-status
 85. Sukututkijan pilvipalvelut - riskejä vai ei?
 86. EU:n tietosuoja-asetuksen luonnos
 87. Karkotuspäätös Kanadasta
 88. Äidin kuolema synnytyksen jälkeen
 89. Kuolleeksijulistaminen - mitä ja miten?
 90. Artikkelisarja tietosuojalainsäädännöstä
 91. naimalaki 1728
 92. Sukuunlunastusoikeus
 93. Pietarissa/Venäjällä Suomen passilla olleiden verotus?
 94. Tiedon saanti 1910-luvulta
 95. Sukuselvityksen tilaaminen maistraatista
 96. Nimenmuutokset
 97. Naimakaari
 98. Kuvakirja/henkilötietolaki
 99. Kuolemaan johtavien tapaturmien selvittely?
 100. MyHeritage ja julkisuuslait
 101. Uudet käytännesäännöt työn alla
 102. Kuinka suuret rikolliset ollaan?
 103. Seurakuntien vaatimat rekisteriselosteet
 104. Kuolleeksijulistamisen hakijataho?
 105. latinankielinen termi saksankielisessä käräjäpöytäkirjassa
 106. Täysi-ikäisyys 1700-luvulla
 107. Aviottoman lapsen patronyymi
 108. Tietojen julkaiseminen
 109. Esteettömyystodistuksen (avioliitto) epääminen
 110. Aikomus avioliittoon Virallisessa Lehdessä 1846
 111. Rikosasian käsittely
 112. Millä perusteella jääväys ?
 113. Mista Helsingin raastuvan rikostuomiot 1855
 114. Armahdusasiakirjat
 115. Itsemurha