PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : matmor ja svågerska


haapiot
19.02.10, 17:35
HEI SAY:ssa ja kirkonkirjoissa esiiintyvät sanat matmor ja svågerska? Tarkoittaako matmor (vanhaa) äitiä vai äitipuolta? Voiko svågerska tarkoittaa kälyn lisäksi esim tyttären anoppia?
timo haapio

Woodland
19.02.10, 19:57
Matmor-sana tarkoittaa mielestäni talon emäntää koska hänhän talon ruuassa pitää.
Svägerska on puolison sisar. Viittaa useimmiten ylimmäiseen nimeen.

Sörman
25.02.10, 12:16
Matmor onkin kiinnostava sana, sillä se näyttää puuttuvan SAOB:sta eli Ruotsin Akatemian sanakirjasta, jonka pitäisi sisältää kaikki vanhan ruotsin kielen sanat.

Bertil Molden Illustrerad Svensk Ordbokin mukaan matmor on 'husets fru i förh(ållande) till tjänstefolk o. husdjur, husmor'. Suomeksi siis 'talon rouva suhteessa palvelusväkeen ja kotieläimiin, emäntä'

JormaV

kkylakos
25.02.10, 13:05
Ordbok öfver svenska spraket, Volume 2
By Anders Fredrik Dalin (http://books.google.com/books?id=HyY8AAAAIAAJ)

Matmoder: se Husmoder

Ordbok öfver svenska språket, Volume 1
By Anders Fredrik Dalin (http://books.google.com/books?id=q3E-AAAAcAAJ)

Husmoder: Qvinna, som har högsta qvinliga värden och tillsynen om et hushåll och dess medlemmar. Säges isynnerhet om gift qvinna.

Suomalainen ja ruozalainen sana-kirja: Finsk och svensk samt svensk och ...
By Carl Helenius (http://books.google.com/books?id=sdgpAAAAYAAJ)

ei tunne sanaa

SAOB

MATMODER

© Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24
[Webbversionen är inte slutkorrigerad.]SPALT: [M498][tryckt år 1943] ma³t~mω²der, vard. äv. mat³~, l.
MATMOR
ma³t~mω²r, vard. äv. mat³~, f.; best. -modern, äv. -modren resp. (föga br.) -morn ((†) -moderen RUDBECKIUS Kyrkiost. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%2710298%27%29) 53 (c. 1635)); pl. -mödrar ((†) -möder RARP (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%276023%27%29) 2: 189 (1635), SthmStads*ord. 1: 53 (1636)).
( ma(a)t- 1524 osv. maatt- 1559. matt- 1570–1658. -moder 1524 osv. -mo(o)r 1557 osv. )
[fsv. matmodhir; av MAT sbst.² (http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/indexsok.cgi?string=MAT&sida=&svarsantal=15&normaliserat=0&ordtyp=.*&begransning=av&mode=0), o. MO(DE)R]


[1]

1) husmoder (se d. o. 1) i förh. till tjänste*personal o. övriga underlydande; kvinnlig hus*bonde.
OPETR (http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/forfattare.cgi?forfnamn=OPETR)l Tb. (http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/forfattare.cgi?forkortning=Tb.) 21 1524; uppl. 1929).
Ingen leije annars Mans Dräng eller Pijga, vthan han spör theras Maatfader eller Maatmoder til. Sthm*Stadsord. 1: 6 (1646).
Matmodern bör vaka öfver sina tjenares nöjen, såväl som öfver deras arbete. LANGLET Husm. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%278046%27%29) 21 (1883).
– särsk.
[1.a]

a) i ordspr.
Dhen som träter medh Maatmodhren, han finner dhet igen i Faatet. GRUBB (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%271595%27%29) 141 (1665).
När Lege*pijgan blijr Maatmoor, så kryper hon vhr skin*net. DENS. 595. När Pijgan skal lähra Maatmod*ren, så löper baak fram i Hwszhållet. DENS. 645. Spaszerande Mathmoor giör elackt Hwszhåld. DENS. 838.
[1.b]

b) om husmoder i förh. till hus*djuren, särsk. hund l. katt; äv. allmännare, om kvinnlig ägare (l. vårdare) av sådant djur;

jfr MATTE sbst.³ (http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/osa/indexsok.cgi?string=MATTE&sida=&svarsantal=15&normaliserat=0&ordtyp=.*&begransning=av&mode=0),
(Hunden) hviftande på svansen åt sin .. matmor. WETTERBERGH Sign. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%275315%27%29) 247 (1843).
[2]

2) (numera bl. tillf.) kvinna som förestår hushållet vid en inrättning l. anstalt o. d.;

jfr HUSMODER 2.
G1R (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%276380%27%29) 8: 298 (1533).
Matmodheren (vid sjukstugan) skal wara een förståndigh, oberychtat qwinna, een godh husshållerska. RUDBECKIUS Kyrkiost. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%2710298%27%29) 53 (c. 1635).
[3]

3) (i vissa trakter, numera föga br.) kokerska, kokfru.
För .. (matlagningen) var en särskild .. s. k. kokmor eller matmor anlitad. UpplFmT (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%277046%27%29) 29 – 32: 21 (1898).
[4]

4) (föga br.) matgumma.
ÖSTERGREN (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%2712867%27%29) (1932). AVLEDNINGAR: Avledn.:
MATMODERLIG, adj.
som tillkommer en matmoder; särsk. till 1. KNORRING Förh. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%275328%27%29) 3: 210 (1843).
Hon lät sig nöja med detta trots mot sin .. matmoderliga myndighet. LÖNNBERG Skogsb. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%277813%27%29) 37 (1881). (Hon) utförde sina matmoderliga plikter (vid bordet). HULTMAN Vamp. (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:parent.popup%28%2712019%27%29) 238 (1911).

Sörman
25.02.10, 13:57
Hieno oivallus Kaisa Kyläkoskelta. Tästä lähtien jos joku törmää yhdyssanaan, jonka jälkiosa on -mor, kannattaa aina kokeilla myös pidempää ja vanhempaa versiota -moder. Sama koskee myös far-loppuista yhdyssanaa, esimerkiksi matfar. SAOB:ssa pitää hakusanaksi kirjoittaa matfader.

JormaV

Woodland
25.02.10, 18:54
No hyvä jos olemme samaa mieltä suomentamisestani. Minusta sana emäntä sopii tässä tapauksessa paremmin kuin rouva. Sana emäntä kertoo talon valtasuhteista vähän kansanomaisemmin ja sopii sanaan matmor paremmin mielestäni.

Seppo Niinioja
26.02.10, 12:57
SAOBin mukaan määrätty muoto voi olla vanhassa tekstissä -modern, äv. -modren resp. (föga br.) -morn ((†) -moderen. Pelkkä modren on äiti. Joku ruotsinkielinen ei tätä kerran uskonut, mutta se saattaa olla jopa tavanomaisin muoto vanhemmissa kirjoissa, siksi usein olen sen tavannut.

Seppo Niinioja

Sörman
26.02.10, 14:10
Modren-muodosta tulee mieleeni kohta sata vuotta sitteen kuolleen August Strindbergin ehkä vähemmän tunnettu näytelmä Fadren, suomeksi siis Isä.
Ruotsin kieli muuttuu aika lailla nopeammin kuin kuin suomi. Muutama vuosi sitten tiedustelin parilta pohjanmaalaiselta ruotsinkieliseltä nuorelta mieheltä, tunsivatko he sanan storfa(de)r merkityksessä isoisä. Pitivät kai minua vähän hölmönä kun olemattomia kyselin.
Kuitenkin SAOB tuntee sekä storfaderin että stormoderin, tosin murteellisina, suomen isoisän ja isoäidin vastineina. Näistä ilmeisesti tulee joissakin länsimurteissa käytetyt sanat tuffa, tuhva 'isoisä, vanha mies' ja jonkin verran harvinaisempi tummu 'isoäiti'

JormaV

Sörman
26.02.10, 14:25
Svägerska saattoi vielä ainakin 1500-luvulla tarkoittaa muitakin avioliiton kautta saatuja naispuolisia sukulaisia kuin pelkästään kälyä. Vaikea sanoa tarkalleen milloin rajoittuminen pelkkään käly-merkitykseen tapahtui. Luultavasti hiukan eri aikoina eri puolilla ruotsia puhuvia seutuja.

JormaV