PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : kärridskap?


Jouni Kaleva
11.08.07, 18:49
Hei

I en testament från året 1848 testamentar en bonde åt sin dotter följande:

"... och den häst jag dervid äger, jämte all uti boet varande åker och kärridskap få af hvad namn det vara må...."

Ordet "kärridskap", är det korrekt, eller hur skulle det läsas, och vad menas det här, betydligen?

Blondie992
11.08.07, 19:21
hittar inte ordet i Uggleboken eller i Nrdisk fmailjebok från 1800-talet. Det låter underligt ordet, men det kan finnas en förklaring som inte jag hittar.
försökte hjälpa dej men tyvärr kan jag inte.
:(

Jouni Kaleva
11.08.07, 19:25
hittar inte ordet i Uggleboken eller i Nrdisk fmailjebok från 1800-talet. Det låter underligt ordet, men det kan finnas en förklaring som inte jag hittar.
försökte hjälpa dej men tyvärr kan jag inte.
:(
Hej

Tack för försöket. Jag tycker, att vad det menar, är alla de värk, som hästen drar, och tydligen alla tillbehör. Ajopelit ja kärryt?

Kuhlberg
11.08.07, 20:02
Hej!

Ett intressant citat!

Min tolkning är följande: Uppenbarligen har bonden - eller den person som skrivit testamentet i fråga - ingen större vana vid att skriva, och därför har stavningen blivit en smula såsom det råkat sig! Kanske hade det varit meningen att skriva såhär:

" ... och den häst som jag därvid äger, jämte alla uti boet varande åkeri- och kärredskap få av vad namn (=benämningar) det vara må..."

Kärredskap = ett ord sammansatt av 'kärra' och 'redskap', vid sammansättningen faller slutbokstaven *a* bort och endast två *r* skrivs ut!

Låter min tolkning vettig?

Med vänliga hälsningar

Göran Kuhlberg

Jouni Kaleva
11.08.07, 22:27
Hej!

Ett intressant citat!

Min tolkning är följande: Uppenbarligen har bonden - eller den person som skrivit testamentet i fråga - ingen större vana vid att skriva, och därför har stavningen blivit en smula såsom det råkat sig! Kanske hade det varit meningen att skriva såhär:

" ... och den häst som jag därvid äger, jämte alla uti boet varande åkeri- och kärredskap få av vad namn (=benämningar) det vara må..."

Kärredskap = ett ord sammansatt av 'kärra' och 'redskap', vid sammansättningen faller slutbokstaven *a* bort och endast två *r* skrivs ut!

Låter min tolkning vettig?

Med vänliga hälsningar

Göran Kuhlberg
Hej

Jag tror att din tolkning är rätt. Ordet i det originala testamentet kan läsas "åker och kärredskap" (i stället av kärridskap).

Testamentet var skriven av Herman Fredrik Hermanson, som var vid den tiden länsbokhållare i Uleåborg. Han var född 1815 i Korsholm, så jag håller det möjligt att svenskan var hans modersmål.

KirsiL
12.08.07, 20:42
Kanske du borde läsa igen: oftast finns det "körredskap" i bouppteckningar, ajokaluja på finska.

Blondie992
12.08.07, 23:30
KirsiL oftast så är det svårt i gammalsvenska att se skillnad på ö och ä. Det kan vara ordet körredskap men det kan vara fråga om nåt helt annat åxå. Många gamla ord har försvunnit och finns inte dokumenterade, så därför så ber man hjälp för att kunna få ordet rätt.
Men om man ser på ordet kärridskap, så kan det åxå vara ordet kärredskap, frågan är vem kan läsa texten i dagens läge

KirsiL
13.08.07, 07:17
Kära Blondie
Det var bara mina egna uppelvelser med 1700-1800-talens boupptekningar. Också jag har sett några olika handstilar med gamla skrifter, ordval kan vara nästan vad som helst. Som du säger, en stor del av orden har försvunnit och lokala orden finns.

Bild är det bästä med sådana. Flera ögon ser mer, det kan vara det bästa med sådana här forumer.

- Kirsi

Jouni Kaleva
13.08.07, 17:40
Kanske du borde läsa igen: oftast finns det "körredskap" i bouppteckningar, ajokaluja på finska.
Hej Kirsi

Ännu bättre, tack så mycket!:)

Nu, när jag jämför bokstaver ä och ö i den övriga texten, så blir det väl "körredskap".

Så nu läser jag " åker och körredskap". Är det inte tautologi, åka och köra??

Tyvärr kan jag inte just nu ta en foto.

admin
13.08.07, 17:50
En - kanske långsökt - tolkning skulle kunna komma från ordet "kärild", ett ord som ännu används åtminstone i österbottniska dialekter. "Kärlid", pluralis "kärilder" hänför sig till alla filbyttor, porslin osv. skålar som fanns, oftast för köket. "Kärildskap" eller kärildskåp skulle då vara samlingen av alla de "kärlilder" som fanns i hushållet.
Vilka andra saker uppräknades i bouppteckningen? Går det att få fram utgående från uteslutningsmetoden? Var personen så ung att han ännu hade "körredskap" som kunde gå i arvs? Finns filbyttor och sådant annanstans i bouppteckningen?

Åkerredskap kunde ju vara bl.a. hackor och skyfflar
körredskap kanske seldon mm.

Markku Pihlajaniemi
13.08.07, 19:36
Hej

Min tolkning är följande:
åkerredskap och körredskap
åkerredskap är på finska maanviljelyskalut / peltotyökalut
körredskap är på finska ajoneuvot / ajokalut

admin
13.08.07, 21:26
Följande långsökta idé. - Om man läser "åker och kärredskap" kunde man ju också tänka sig att "kärr" står för just "kärr", dvs "suo" på finska. "Pelto- ja suokalut"

esg
13.08.07, 21:30
Ordet torde (borde ?) vara "körredskap", lantbruksredskap som dras av dragdjur (hevostyökalu på finska)
Erkki

Markku Pihlajaniemi
14.08.07, 06:21
Det är ju möjligt, att andra ordet är åkarredskap, om han som testamenterar var t.ex. åkaren. I så fall det är på finska ajurinvälineet och i ordet är a åkar. Om det är åker, menar det pelto osv.
Kärr är med två r. Om man koplar ihop kärr och redskap är det kärrredskap eller lemnar man en r bort? Vet inte. Jag står bakom körredskap.

Jouni Kaleva
14.08.07, 17:33
Hej

Min tolkning är följande:
åkerredskap och körredskap
åkerredskap är på finska maanviljelyskalut / peltotyökalut
körredskap är på finska ajoneuvot / ajokalut

Hej

Jag tycker, att Markkus tolkning är precis rätt.

Det var ett testament, inte bouppteckning, och det gällde värdefulla djur och verktyg, som skulle gå till den dotter, som skulle fortsätta på boet.
Ko, häst, åkerredskap (maanviljelyskalut / peltotyökalut) och körredskap (ajoneuvot / ajokalut). (inga filbyttor :)).

Här följer hela texten av testamentet:

Härmedelst vill jag (XX, 51-årige bonden och änklingen) stadga och förordna att min dotter (YY, 21-årige dotter) såsom erkänsla för den barnsliga ömhet och omvårdnad hvarmed hon mig tillhandagått och hvarmed henne åligger att allt intill min dödedag mig värda och sköta, skall enars jag af den Högste från detta förgängliga lif hädankallas, ifrån mitt bo äga att erhålla ett kokreatur, och den häst jag dervid äger, jämte all uti boet varande åker och körredskap få, af hvad namn det vara må - samt att i händelse någon häst för tillfället icke skulle uti boet finnas, i dess ställe en summa af Trettio Rubel Silfver bör min dotter för en sådan häst tillfalla. Och bör denna gåfva öfverst ifrån boet utgå, så att skall densamma först kommit (YY) till godo, boets återstående tillgånger delas i lika lotter emellan bemälda (YY) och min andra dotter (ZZ, gift borta).