PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Lars Roth taas käräjillä Saarijärvellä


Sivander
19.08.08, 22:19
Hei
Aikaisemmasta avusta edelleen kiittäen laittaisin toisen pöytäkirjan nähtäväksi, johon tuossa edellisessä avuntarpeessani jo viittasinkin.

Kyseessä on edelleen saman Lars Rothin tekemiset Saarijärven käräjillä. Tästä otteesta kuvittelisin riittävän käännös siitä, mitä pykälässä mahdetaan käsitellä sekä tietenkin mahdolliset täsmätiedot joita siinä saattaa olla. Ei varmaankaan ole tarvis aivan sanatarkkaa käännöstä tästä tehdä.

Kuva löytyisi jälleen oheisesta linkistä.

http://www.kolumbus.fi/pekka.sivande.../kontrahti.htm


tv Pekka Sivander
(Edelleen tumpelo ruotsissa)

admin
20.08.08, 06:26
Oletan että linkki oli tähän (http://www.kolumbus.fi/pekka.sivander/sukututkimus/kontrahti.htm) dokumenttiin

Pieni vinkki: Kannattaa tehdä linkki olemassaolevalla "Lisää linkki" painikkeen avulla eikä pelkästään liimaamalla linkki tekstin sekaan. Pelkkä liimaaminen saattaa epäonnistua (niinkuin tällä kertaa) esim. mikäli linkissä on erikoismerkkejä.

Hasse

Sivander
20.08.08, 07:29
[quote=admin;20372]Oletan että linkki oli tähän (http://www.kolumbus.fi/pekka.sivander/sukututkimus/kontrahti.htm) dokumenttiin

Pieni vinkki: Kannattaa tehdä linkki olemassaolevalla "Lisää linkki" painikkeen avulla ....


Niin näkyy käyneen. Kiitos.

tv Pekka

Seppo T.
20.08.08, 12:53
Tuossa yksi ehdotus. Oli muutamia sanoja jotka eivät olleet tuttuja, ja ne laitoin hakasuluihin. En lähtenyt sanakirjoista etsimään luinko oikein vai väärin. ainakin jutun sisältä selviää tuosta vaikka ei jokainen pilkku ihan paikallaan olisikaan.

Seppo T.[ ] Saarijärfwi [-----------------------------]

d:n 6. Now: [EM]
Samtelige Mulika boerne,
ifrån Kujärfwi by, klagande, at
deras granne, Michel Larsson
Leppänen skall sistledne win=
ter, tillika med Soldaten, Lars
Roth, fäldt timmer å bya la=
lagets så kallade Luxannjemi
skogsmarck, hwarest Leppä=
nen Michel och Roth nu mera jem=
wäl hade bygt trenne hus, u=
tom at Mulikaiserne wore
kunnigt, med hwad rätt thet
skedt; Och förklarade hwa=
randerne sig häröfwer, solun=
da: At Roth giört til Luxan=
njemi utflyttning af den A=
dertonde del i Leppälä Crono
Hemman, som Michel til honom
afstått och hwaruti Roth
den 19 Martii innewarande åhr
Konungens Befallningz hafwand=
dens inrymning erhållit; Men
käranderne föregåfwo, at Roths
dit flyttning skall dem, på hwarje
handa fått, til hinder och [mehn] län=
da; Hwilcket Roth åter, jemte
Michel Larsson hågeligen bestred.
Och som [----] til förlåtelig un=
der rättelse i thy saknas; så blef
Liquidations Commissarien samt Crono
Länsman, Wälbetrodde Elias Gabriel
[Woiwalenius] uppå swarandernes
begiäran, förordnad, at nästa som=
mar, jemte twenne Nämnde=
män, wid anställande [sögn], i
wederbörandes närwaro, utreda,
huruwida käranderne, i en
eller anna måtto komma, ge=
nom berörde utflyttning, at
lida; men sedan wil Härads
Rätten, i [ståer] sakens beskaf=
fenhet, sig närmare utlå=
ta.

TerhiA
20.08.08, 13:30
Muutama kohta:

Kujärfwi = Päjärfwi (Pääjärvi)
klagande = klagade
trenne - ehdottaisin twenne; tosin kirjurin r ja w ovat välillä hämäävän samankaltaiset, mutta tässähän oli kyse kahden henkilön taloista
hwaranderne = swaranderne
sögn = syn
_________
/_ TerhiA _\

Seppo T.
20.08.08, 13:47
Muutama kohta:

Kujärfwi = Päjärfwi (Pääjärvi)
klagande = klagade
trenne - ehdottaisin twenne;
hwaranderne = swaranderne
sögn = syn
_________
/_ TerhiA _\

Näin on.

S.T.

Heikki Särkkä
20.08.08, 17:14
Vielä pari pientä tarkennusta:

högeligen

efter (sakens beskaffenhet)

Heikki Särkkä
20.08.08, 19:11
Vielä yksi sudenkuoppa tekstissä oli:

sanonnassa 'på hwarje handa sätt' viimeisen sanan s muistuuti kovasti f:ää eikä ä:kään juuri eronnut å:sta.

Seppo T.
20.08.08, 19:33
Kiitokset, oikolukua en jaksanut/ehtinyt tehdä. Em. korjausten lisäksi on muutama sananalkuinen suuraakkonen väärässä paikassa ja ainakin (bya) lagets-sanaan on livahtanut ylimääräinen tavu sanan alkuun rivijaon johdosta.

S.T.

Sivander
20.08.08, 20:19
Hei

Kiitoksia avusta kaikille jotka innokkaasti ovat osallistuneet tekstin selvittelyyn.

Tämä selittää aiemmin ihmettelemäni seikan siitä, miksi Roth oli viivyttänyt Luksanniemeen muuttoa mielestäni omituisesti, mutta kyläläisten valitukset ovat tuohon varmaan syylliset.

Heikille kiitos vielä yksityisestä käännöksestä.

tv Pekka Sivander