PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Pellonraivausta 1600-luvulla


Kaarlo Mikael
15.06.14, 13:46
Alkeellisilla työkaluilla pellonraivaus oli kovin työläs homma, eivätkä aikaansaadut tilkut kovin suuria olleet. Vielä 1800-luvun puolimaissa tavallinen koko oli jokunen tynnyrinala. Ei siis mikään ihme, että kaikkia keinoja koetettiin.

Olenkohan onnistunut lukemaan oikein seuraavan käräjäjutun Eurajoelta vuonna 1627.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3846132

Framsteg för Retten Mårten Clemetsson i Kainus och inlade i Retten
eet Klageschrifth för anmälandes om et stijcke Åker Jordh som Sifredh/
Bertillsson ibid honom ifrån sigh tilegnat haffwer, Lagli(gt) Leghedh (??) Su=/
plicatz förb:de Mårten för hans Nåde Gubernatoren föresenterat/
der opå hans Nöde(?) schrifuit haffuer och befalt der om utij der(e)n(?) och/
Ransaka så snart Varan Åker blifuer. Derföre gafz dessa/
män Bengt Hansson Heredzfoughde Söffringh Persson och - 6/
Wtaf Nempden till at Ransaka och besee hu(s)tilkendare schall /
haffwa rät till samma Åd(a)gha(?) stijrkan gångandes efter Philippi Jacobi/
På samma tijdh schola förb:de fremmande Män Ransaka och besee ? om/
Henrich Matzons i Kaukoinmäki beswär, I tedh (tid) han föregifwer at/
hans medhgrannar haffua tilfogat honom stor intrångh och schulle/
haffua honom ifrån – 1 1/3 öres Åker taagar, men Henrich hafuer/
swarat för schadan efther – 5 1/3 öres skat Och säger sigh haffua Åker/
allenast efther – 3 öres skat, S : ? : ? : ? : ? .

Mikko Laaksonen

Heikki Särkkä
15.06.14, 20:02
Unohtaen sananloppuiset h-kirjaimet tai niiden puuttumiset ehdotan seuraavaa:

förmälandes om ett stycke ...
huilkedh Su-
(Gubernatoren) presenterat
Hans Nåde ---- widare att
Ransaka så snart uaran åker blifuer . Derföre gafz desse
---- besee huilkendera
--- (samma) Åkger stycken
---(besee om) thenna
--- I tedh (=det) had föregifwer --- 1 1/2 öres Åker teegar
--- 5 1/2 öres

Lopun lyhennekirjaimet jäivät arvoitukseksi. Olisivatko latinaa?

Kimmo Kemppainen
15.06.14, 20:28
Ei kun svenskaa:
S[kedde] E[fter] 12 M[anna] R[ansakan]
Kimmo Kemppainen


Lopun lyhennekirjaimet jäivät arvoitukseksi. Olisivatko latinaa?

Heikki Särkkä
15.06.14, 20:51
Korjaan painovirheeni:

han (ei: had) föregifwer

Kaarlo Mikael
15.06.14, 23:35
Näinhän sitä oppii mitä ei saa tehdä eikä sen enempää.

Kiitoksia paljon.

Mikko Laaksonen