PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Käännösapua v. 1832 eläkekonrahtiin


SiniTuulia
15.01.14, 12:51
Kaipaisin apua v. 1832 vanhanemännän eläkekonrahdin muutamaan kohtaan.

Ennen ensimmäistä epäselvyyttä on (luullakseni) ihan selvää tekstiä (ks. eka kuva): "Mina tvänne döttrar af senare giftet, Stina Lovisa och Edla Carolina Jacobsdöttrar, erhåller den förstnämnde daglig föda och bergning å Rusthållet emot förrättande vanliga sysslor och arbeten, undfår årligen femton kappor råg, 2 kappors lin utsädes land i åker, ett par kengor och tvänne par skor, fyra (jotain yksikköä) ull, sju alnar lärft och tolf alnar börstnings väf samt rättighet förrätta egen spånad och väfnad årligen ifrån jul till påsk. Åliggande Rusthålls Innehafvaren vid skeende anmälan hålla dem Bröllop."

Mutta sitten alkaa hepreaosuus, lause jota en ymmärrä, vaikka osan sanoista kyllä: "Ägandes jemväl min yngsta dotter Edla Carolina efter min hädanfärd med min syster begagna å Egendomen omhanda bestämda förmåner, så länge hon blifver hemma vistande." Mistä eduista on kyse? Miksi puhe on vain nuorimmasta tyttärestä? Miten vanhanemännän sisko asiaan liittyy?

Sekä vielä toinenkin epäselvä kohta asiakirjan lopussa (ks. toinen kuva). Mitähän rahaa nuorimmat tyttäret saavat? "För öfrigt och i händelse de 555 Riksgdaler 26 - - Refs. af Boet till förmån för mina yngre döttrar Stina Lovisa och Edla Carolina, enligt förra förmyndarens skrifteligen den första Maji 1816 (?) lemnade loford af Egendomen såsom utlösen utsökig och vinnig"...?