PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Käännösapua perukirjan todistukseen.


tommih
30.09.13, 12:57
Hei,
Perukirjan omaisuusluettelon jälkeen tuleva lesken todistus. Johtuuko kenties lauserakenteesta, mutta kokonaisuus jää vähän epäselväksi, vaikka sanat ymmärränkin.
Pystyisikö joku kääntämään tekstin niin, että idea tulee selväksi. Liitteenä myös alkuperäinen teksti.


Den ägendom, som enligt lag, af
detta bort mig tilfalla kan, förkla-
rar jag härmedelst af sundt och fri-
mod, at the af barnen, som redan
under min bråckelighet haft måsta
beswäret, och ännu till min döds
fall kan wederfaras, undfår ef-
ter min död sig til godo muta, u-
tan andras minsta åtahl, nemligen
sönerna Johan och Mats Johanssöner,
samt döttrarna Chistina och Helena
Johansdöttrar, dock bör dessa döttrar
få mina kläder des förutan dela
sin emellan allena, så at sönerne
icke deraf del åska bör, hwilket jag
med mitt namns och egnahändiga
bomärckens undervistande bekräf-
tar. Pynnönsari den 28. Februari 1775.

-Tommi

Jouni Kaleva
30.09.13, 15:10
Ajatus lienee tämmöinen:
Caisa-leski määrää, että ne lapsista, jotka jo nyt hänen raihnautensa aikana ja edelleen hänen kuolemaansa saakka joutuvat hänestä vaivaa näkemään, nimittäin Johan, Matts, Christina ja Helena, saavat tästä Caisan kuoleman jälkeen hyvityksen, johon muilla pesän osakkailla ei ole sanomista. Mainitut tyttäret saavat jakaa keskenään äitinsä vaatteet em jaon lisäksi (ulkopuolella) ilman, että mainituilla pojilla on siihen sanomista.

tommih
30.09.13, 16:09
Kiitoksia Jouni. Tuo oli minulla jäänyt vähän epäselväksi, että hyvitys tulee siitä että ko. lapset joutuvat "näkemään vaivaa" äidistään.

-Tommi

Heikki Särkkä
25.12.13, 20:30
Huomasin syyskuisen viestisi nyt. Pari korjausta lukutapaan:
måsta > mästa (=mesta) besväret
bråckeligheet > bräckelighet kts. bräcklig (RSSS)
åska > äska kts RSSS

å ja ä eroavat vain pilkkujen osalta, jotka tässä ovat selvästi erilaiset.
RSSS Ruotsalais-suomalainen sukututkimussanasto

Toivottavasti sanastosta on ollut hyötyä!

Hyvää loppujoulua ja uutta vuotta!

HeikkI Särkkä