PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Käännösapua


Eijo
06.01.11, 22:35
Osaisikohan joku kääntää tämän minulle, ei oikein tuo 1700-luvun ruotsin kieli suju.

s. 70 - Betienten Jacob Forsskål berättade, at dess fader länsman Jacob Forsskåhl nyligen aflidit,begärandes thet rätten wille förordna gode män för at skifta then i boet befinteliga ringa lösa egendom enemellan honom och thes stiufmoder Sophia Johansdotter samt syskon, som äro af förra giftet, utom honom,sönerne Johan och Petter samt döttrarne Anna, Sara, Maria och Lena, jemwäl af senare giftet sonen Anders. Sönerne Petter och Anders samt döttrarne Sara, Maria och Lena äro omyndige.
terv. Eijo

tkukkonen
07.01.11, 09:10
Betienten Jacob Forsskål berättade,
Palvelija J F kertoi
at dess fader länsman Jacob Forsskåhl nyligen aflidit,
että hänen isänsä nimismies J F oli vastikään kuollut
begärandes thet rätten wille förordna gode män
pyytäen oikeutta määräämään uskotut miehet
för at skifta then i boet befinteliga ringa lösa egendom
jakamaan pesässä olevan vähäisen irtaimen omaisuuden
enemellan honom och thes stiufmoder Sophia Johansdotter
hänen ja hänen äitipuolensa S J kesken
samt syskon, som äro af förra giftet, utom honom,
sekä sisarten, jotka ovat edellisestä avioliitosta, hänen lisäkseen
sönerne Johan och Petter samt döttrarne
poikien Johanin ja Petterin sekä tytärten
Anna, Sara, Maria och Lena,
Annan, Saran, Maria ja Lenan [kesken],
jemwäl af senare giftet sonen Anders.
sanoin kuin myöhemmästä liitosta olevan Andersin kesken.
Sönerne Petter och Anders samt döttrarne Sara,
Pojat P ja A sekä tyttäret S
Maria och Lena äro omyndige.
Maria ja Lena ovat alaikäisiä.

Eijo
09.01.11, 09:22
Kiitos kovasti käännöksestä. Sen avulla pääsin taas mukavasti eteenpäin tutkimuksissani.
terv. Eijo