PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Johan Bök / Bjärnå


K-Erik
19.02.09, 09:25
Soldat Johan Bök skall vara född 1792 i Bjärnå. Han flyttar senare som dräng till Halikko och får patronymen Pettersson då ett barn föds men... ingen P eller B far finns i Bjärnå just då. Tillsammans med hustrun Stina (Caisa) Matsdotter får de ett flickebarn Maja Stina 16 juni i Bjärnå. Då de flyttar till Halikko finns hon inte med men nog långt senare som moder till ett oäkta flickebarn. Har någon uppgifter om Johan något noggrannare?
K-Erik

Seija Randell
20.02.09, 11:00
Det här kan du hitta i kommunionböckerna (digiarkisto) och hiski:
Johan Bök bor i Ammako (Halikko), har flyttat dit (hiski,utflyttade Bjärnå, digiarkisto ser du att han flyttar) från Nurkkila by. Jag gick så länge tillbaka, att han (troligen) fanns med sin pappa och mamma i Ekekulla (kommunionboken 1810-1815, Bjärno). Hiski ger också hans föräldrar i vigda (Bjärnå) och (kanske Petter Anderssons födelse ?)

Seija

K-Erik
20.02.09, 15:25
Tack Seija för tilläggsinfo och hjälp. Gjorde nog själv samma analys men communionböckerna från Bjärnå Ekekulla är inte de bästa tänkbara kopiorna. Då Johan gifte sig med Stina har han fått namnet Båk som senare blir Bök, communionboken ger nog bägge möjligheterna. Nu skulle det gälla att kunna följa Maja Stina född 16.6.1817 framåt till 1842 då troligen hon föder ett flickebarn som senare tar namnet Grönros. Orsaken finns säkert hos en familj dom i närheten hade tillnamnet Grönros.
Karl-Erik

K-Erik
20.02.09, 21:42
Kollade ännu ett par böcker bakåt och nog ser det som om Petter Andersson är Johans fader och hustrun moder. De i sin tur har kommit från Erfvastböle och tydligen köpt eller annars fått Ekkulla Lautamiehentalo. Men öppet är fortfarande Johans och Stinas dotters öde, det är viktigt för att kunna försäkra om korrekta anor. Dehär släktlinjerna gäller min sons barns anor som tycks vara lika besvärliga som mina egna.
Tack för all hjälp härtills!
Karl-Erik

Seija Randell
21.02.09, 11:59
Kan du berättä var och när (datum) hon var år 1842, när barnet föddes ? Kanske det hjälper, jag känner nog trakten.

K-Erik
21.02.09, 13:13
Maria Gustava föddes 29 Jun 1842 i Bjärnå, Metsäkylä. Hon hade sedan efternamnet Grönros när hon gifte sig med August Söderholm. Men vid dopet antecknas hon som oäkta och mamman var Maja Stina Johansdotter och i communionboken har hon samma födelstid som tidigare nämnda Maja Stina.
K-Erik

K-Erik
24.02.09, 17:03
Johan Bök var av kringresande sort med böter och piskning osv. Han var också en kort tid i Salo. Men familjen, alltså hustrun Stina (Christina) Matsdotter (piga från Öfverby när de gifte sig 1815) och barnen tycks jag inte lyckas följa upp - oskicklighet och dåligt tålamod erkännes.
kel