PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Anders Olofsson Gerslinius, Åbo


Eero Tapio
17.02.09, 23:18
Hei,

Onko matematiikan professori Simon Kexleruksen (1602-1669) vaimon (vih.1641) Ingeborg Elisabeth Gerzliniuksen(Gerzlinius/Gerslinius/Gerslin) vanhempien Hovioikeuden sihteerin/asessorin Anders Olofssonin (Gerslinius) (kuollut mahd. 1628-29) ja Margaretha Nilsdotterin alkuperää koskaan selvitetty (ja julkaistu...)?

terveisin
Eero R.

kkylakos
18.02.09, 09:51
Hei,

en vastaa kysymykseesi vaan laitan vain yhteiseen muistiin, että kirjasta Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då Hofrätten firade sin andra secular-fest.: Biographiska anteckningar om Åbo hofrätts presidenter och ledamöter (http://books.google.com/books?id=1VUFAAAAYAAJ) löytyy tieto

16. Anders Olofsson (Gerslinius). Tillträdde Assessoratet den 10 September 1628. Han måste hafva aflidit samma år eller det näst påföljande, ty i Hofrättens Protocoll för den 2 Juni 1629 omnämndes salig Secreteraren Anders. Han var Secreterare i Hofrätten åtminstone redan den 25 April 1625. Möjligt är ock att han afled såsom Secreterare, och att han varit endast adjungerad Ledamot i Hofrätten.
Gift med Margaretha Nilsdotter. De hade, som man af Åbo Rådstufvu-Rätts Protocoll för den 17 Februari 1635 finner, åtminstone flere än ett barn. Dottren Ingeborg Elisabeth Gerslin blef 1641 gift med Matheseos Professoren vid Åbo Universitet Simon Kexlerus.

68) s. 143). Anders Olofsson (Gerslinius). Nämnes icke i Flachsenii Förtekning. Att Gerslinius redan vid Hofrättens inrättning blef utnämnd till Secreterare, ses af Michel Mattssons Räkning för Nedre Satakunda 1623 och af Haliko Härads Specifications Räkning och Anordningar för 1624. I Finlands Hufvudbok for 1628 är han ännu upptagen såsom Secreterare, men att han blifvit utnämnd Assessor den 12 Maj sagde år ses deraf att Liurenius då blef Secreterare. I öfverensstämmelse dermed påförs i Åbo Läns Handl:r 1628 honom i lön 30, Liurenius 300 D:r. Han afled äfven sistnämnde år, enligt hvad man inhemtar af Åbo Domkyrkas Lägerstads Restantier, der det heter: "den 21 December 1628 Andreas Gerslinius, med alla klockorna."
Af Piikis Härads Räkenskaper för 1624 inhemtas att Gerslinius ägde Böle hemman i Nagu.

SAY ei ainakaan suoraviivaisesti vahvista alimmaista tietoa.

Eero Tapio
19.02.09, 19:23
Mainitsemasi linkit ovat tiedossani, kiitos kuitenkin mielenkiinnostasi:). Olin joskus taannoin, omasta erehdyksestäni, kirjannut Kexleruksen ja Gerzlinuksen vihkivuoden väärin. Olin ajatellut morsianta ruotsalaiseksi. Googlen digitoimat kirjat saattoivat minut oikeille jäljille...

yst. terv.
Eero R.