PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Augusta Wilhelmina von Wolfradt


K.Salminen
13.11.08, 10:08
Törmäsin noita Rügenin von Krassoweita tutkaillessani seuraavaan eri lähteissä olevaan ristiritaan koskien otsikon naishenkilöä.
Augusta oli Adolf von Wolfradtin tytär.

Lewenhauptin karoliiniupseeriopuksessa (1920) hänet on ilmoitettu
Kristian von Krassow till Pansewitzin ja Margareta von Holstenin v 1660 syntyneet vapaaherran ja knrltn Ernst Detlof von Krassowin k 23.1.1714 Harburgissa, vuonna 1687 vihityksi vaimoksi.

Sen sijaan lähteessä Svensk biografiskt handlexikon 1906, Augusta on Ernstin veljen geheimeråd, vapaaherra ja knrltn Adam Filip von Krassowin, s 1665 Pommerissa ja kuollut 1740 samassa paikassa, vaimona.

Jos jollain on Elg. käsillä, voisiko katsoa kumman veljen vaimo Augusta von Wolfradt oikein oli?

T. Kari Salminen

Ossian
13.11.08, 10:41
Törmäsin noita Rügenin von Krassoweita tutkaillessani seuraavaan eri lähteissä olevaan ristiritaan koskien otsikon naishenkilöä.
Augusta oli Adolf von Wolfradtin tytär.

Lewenhauptin karoliiniupseeriopuksessa (1920) hänet on ilmoitettu
Kristian von Krassow till Pansewitzin ja Margareta von Holstenin v 1660 syntyneet vapaaherran ja knrltn Ernst Detlof von Krassowin k 23.1.1714 Harburgissa, vuonna 1687 vihityksi vaimoksi.

Sen sijaan lähteessä Svensk biografiskt handlexikon 1906, Augusta on Ernstin veljen geheimeråd, vapaaherra ja knrltn Adam Filip von Krassowin, s 1665 Pommerissa ja kuollut 1740 samassa paikassa, vaimona.

Jos jollain on Elg. käsillä, voisiko katsoa kumman veljen vaimo Augusta von Wolfradt oikein oli?

T. Kari Salminen

Hei,

Krassowit olivat veljeksiä ja heidän vaimonsa olivat sisaruksia

Ossian Mesterton

Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM:

Ernst Detlof, friherre von Krassow (son av Christian, Tab. 1), till Pansevitz.
Född i Pansevitz omkring 1660. Fänrik vid livgardet 1677-05-18. Löjtnant vid
livgardet 1678-09-29–1681. Major vid Erskins svenska infanteriregemente i
Holland 1688-09-26. Överste för Erskins svenska infanteriregemente. Överste
för Bremiska dragonregementet 1699-11-25. Generalmajor av kavalleriet 1706-
06-12. Friherre 1707-03-21, men friherrebrevet utfärdades först 1720-05-05 av
drottning Ulrika Eleonora för sonen Carl Vilhelm (introducerad 1720 under nr
157). Generallöjtnant av kavalleriet 1710-03-09. Vice generalguvernör i
Bremen och Verden 1710-08-31. Avsked 1712-01-03. Vice guvernör och
kommendant i Wismar 1712. Åter generallöjtnant 1713-05-13. Död 1714-01-23
i Harburg i Pommern [Lk]. Han var en av Carl XII:s mest anlitade krigare.
Förde armébefäl i Västpreussen 1707, i Polen 1708 och 1709 och i Pommern
1709. Hade på våren 1712 i uppdrag att underhandla med Danmark och med
sjömakternas gesanter i den nedersachsiska kretsen om Elbeflodens neutralitet
och senare sändes han att utverka Hannovers hjälp till avstyrande av det anfall
på Bremen och Stade, som man fruktade från danska sidan. (NF.) Gift 1687
med Augusta Vilhelmina von Wolffratt, död 1721-04-20 i Stralsund, dotter av
Adolf von Wolffratt och Anna Clara von Uslar.


Adam Philip von Krassow, friherre von Krassow (son av Christian von
Krassow, se friherrliga ätten von Krassow, nr 157, Tab. 1), till Falkenhagen och
Henneckenhagen i eller Hankenhagen, båda i Pommern. Född 1664-05-05 på
Pansevitz å Rügen. Page hos konung Carl XI 1679. Fänrik vid kronprins Carls
regemente i Göteborg, svenska livregementet till fot 1683. Kapten vid Erskins
svenska regemente i holländsk sold 1688-09-26. Avsked därifrån 1693. Kapten
vid brodern Ernst Detlofs dragonregemente i Bremen. Avsked därifrån 1699.
Överstelöjtnant i hertig Fredrik Vilhelms av Mecklenburg tjänst 1699. Överste i
hertig Fredrik Vilhelms av Mecklenburg tjänst 1700. Brigadier 1705.
Generalmajor och chef för alla hertigens trupper 1707. Geheimeråd och
president i krigskommissariatet samt licentkollegium i Mecklenburg. Avsked
därifrån 1717. Generallöjtnant i svensk tjänst 1725. Friherre 1731-06-14
(sonsons sönerna introducerade 1800 under nr 315). Död 1740. 'Var en lika
tapper och skicklig men mera lycklig fältherre än brodern. Deltog bland annat
1690 i bataljen vid Fleury, der regementet, vid vilket han stod, blev alldeles
nedgjort och han själv med några få andra råkade i fransk fångenskap.’ Gift
1694-03-14 med sin broders svägerska Anna Hedvig von Wolffratt, född
1676-10-08, död 1750-01-20, dotter av Adolf von Wolffratt och Anna Clara
von Uslar.

K.Salminen
13.11.08, 11:01
Kiitos Ossian perusteellista vastauksesta, tulihan tämä ristiinnainti nyt selväksi.

Kari