PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Von Borgen i Viborg


rauken46
21.10.08, 18:40
Hej.
Är det någon som har koll på von Borgen i Viborg, så skulle jag vara så tacksam att få konrakt.
mvh
:) Leif Rondahl

Bodniemi37
22.10.08, 10:00
Hej!

Gabriel Lagus skriver i sin bok Ur Viborgs historia II:1 (som finns också på Kungl. biblioteket i Stockholm) bl. a. följande on släkten von Borgens stamfader:

"(DET TYSKA ELEMENTET.) Herman von Borgen. Den förste af detta namn, torde inkommit på slutet af 1620-talet och var rådman redan 1630. Äfven skeppsredare och en af delegarne af bryggeriet på Slottsholmen. Torde aflidit på början af 1660-talet. I:sta g. gift med en dotter till Olof Olofsson Winter, hade han med henne sonen Olof, som slutade som pastor i Kerimäki, och 2:dra g. (1631) med en dt till Henrik von Broken, med vilken han hade döttrarna Magdalena, gift med kapl. i Wiborg och slutligen pastorn i Sakkola Gabr. Sigfridi Hermigier i hans 2:andra g., samt Anna, 1:sta g. gift med lektorn och pastorn i Jääskis Kristiern Winter och 2:dra g. (1674) med Joh. Tesche i hans 4:de äktenskap, och sönerna Peter, Herman, Johan och Jobst af hvilka de två sistämnde blefvo rådmän. Af desse var Johan gift med Geschen Tesche, en dotter till Joh. T. af ett af' hans föregående äktenskap och Jobst synes aflidit först 1729 i eli ålder av 86 år. En yngre Joh. v. B. nämnes (1718) gift med Katarina Schauer."

MVH

Ritva Jurvanen

rauken46
22.10.08, 10:10
Lysande Ritva.
Finns det möjligtvis också uppgifter på Herman von Borgens barnbarn. Alltså efter sönerna von Borgen. Finns dom uppgifterna i boken du nämner? Jag har ännu inte hitta något på era baser.

:) Leif

Bodniemi37
22.10.08, 13:00
Hej!

Du har i Sverige möjligen bättre tillgång till Lagus verk än jag: boken finns här i Finland på några bibliotek, men lånas inte mera ut.

Bifogar en kort lista över några ättlingar till Herman von Borgens söner, men jag kan inte garantera dig, att alla uppgifter är korrekta :).

MVH

Ritva Jurvanen

Ritva Winter
27.10.08, 10:05
Henrik von Borgen (Börger), son till köp-/rådmannen Herman von Borgen och NN, var student i Dorpat 25.1.1654 och Åbo 5.9.1655 enligt
Universitetsmatrikeln/Ylioppilasmatrikkeli.

Där finns en hänvisning till skrivaren Henrik von Börger, död 27.10.1710 i Stockholm/Klara förs, denne var gift med Maria Persdotter Aulaevill. För den som är intresserad finns information om dessa på www.genealogi.se (http://www.genealogi.se),
Anbytarforum.