PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Hans Dassau


rauken46
18.10.08, 07:05
Hans Dassau född enligt Svensk Biografisk Lexikon i Viborg. Födelseuppgifter saknas. Bosatt i Stockholm och avliden där 1740-04-26.
Han erhöll burskap i Stockholm den 7 maj 1696. Sedemera var han en tid direktör för Eskilstuna manufakturverk. Blev 1722 rådman samt tjänstgjorde 1736-38 som direktör för auktionsverket.

mvh
Leif Rondahl

Bodniemi37
18.10.08, 15:09
Hans Dassaus fader var antagligen Henrik Dassau och hans första fru, borgmästare Hans Schmidts systerdotter?

Tyvärr nämner Lagus bara Henrik Dassaus två döttrar i sin bok Ur Viborgs historia: enligt honom var Kristinas make borgaren och handlanden i Viborg Lars Dycander. Anna Dycander, maka till kyrkoherden i Saarijärvi Georg Wallgren, var möjligen deras dotter.

Dorotea var gift med kapellanen i Rautjärvi (1698-1712) Simonus Andreae Kexlerus, antagligen i hans andra gifte. Han var enligt mitt tycke sonson till Simon Svenonis Kexlerus, bl. a. professorn i matematik vid universitetet i Åbo.

MVH

Ritva Jurvanen