PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Agricola-Suomen humanistiverkko -portaalin otsikot 1.5.-31.5.


Tapio Onnela
01.06.22, 08:48
AGRICOLAN TIETOSANOMIEN (https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/) OTSIKOT 1.5.2022–31.5.2022

Kolumnit:
2.5.2022 | KARI IMMONEN
Vladimir Vysotski oli kriittinen trubaduuri joka etsi totuutta
Kun venäläinen yhteiskunta murtuu ja suhteemme Venäjään kriisiytyy, joudumme pohtimaan suhdettamme myös toisinajattelijoihin ja kriitikoihin. Yksi kriitikoista oli näyttelijä, trubaduuri ja runoilija Vladimir Vysotski, joka etsi totuutta valheita täynnä olleesta yhteiskunnasta kirjoittaa Turun yliopiston kulttuurihistorian emeritusprofessori Kari Immonen.

16.5.2022 | MIKA PANTZAR
Miten tieteestä tulisi viestiä?
Tieteen ”julkaise tai tuhoudu” -periaate on muuntunut pakonomaiseksi tarpeeksi näkyä jatkuvasti julkisuudessa. Näkyvyyden paine ei saisi johtaa siihen, että tutkimuskohteet tai tutkimusuutisointi valitaan klikkijulkisuuden ehdoilla. Yliopistojen tuottama tieto ei siirry yhteiseksi hyödyksi niinkään tekstien vaan ihmiskehojen muodossa. Tutkimusviestinnässä tulisikin siksi kiinnittää enemmän huomioita tutkijoiden fyysiseen liikkuvuuteen vaikkapa esimerkiksi journalismin tai liiketoiminnan suuntaan kirjoittaa professori Mika Pantzar

19.5.2022 | HENRI TERHO |
Taide kaksi vuotta kadoksissa
Koronapandemia on merkinnyt järisyttävää mullistusta taidekentän toimintarakenteissa. Moni ammattilainen joutui kahden pandemiavuoden aikana lähes täydelliseen pysähdykseen. Jäljet ovat niin syviä, että taidekenttä on joiltain osin pysyvästi muuttunut. Luottamus taiteeseen myös tulevaisuuden muutosvoimana on olemassa, mutta ensin pitäisi saada ammattilaisten ansainta jälleen raiteilleen.

24.5.2022 | KIMMO ELO |
Eurooppalainen Zeitenwende?
Pitäessään kiinni kansallisvaltion yksinoikeudesta, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa EU-maat ovat rakentaneet Euroopan yhdentymispolitiikalle lasikaton, jonka rikkominen on mahdollista vain liittovaltiokehityksen kautta. EU voi jäädä sivustakatsojaksi, jos sen jäsenmailla ei ole poliittista halua rikkoa lasikattoa, joka tähän asti on tehokkaasti estänyt EU:ta kehittymästä poliittiseksi yhteisöksi. Sen tulisi kyetä suojelemaan omaa aluettaan, ohjaamaan ympäristönsä kehitystä intressiensä perusteella ja tehokkaasti toimimaan globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikka maailmanpoliittinen tilanne on äärimmäisen vakava ja tulevaisuus vaikeasti hahmotettavissa, ovat edellytykset eurooppalaiselle, integraatiopoliittiselle Zeitenwendelle olemassa kirjoittaa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen ma. johtaja Kimmo Elo.

27.5.2022 | KATI PARPPEI |
Viholliskuvat ja sota Ukrainassa
Yhteisöt muokkaavat yhteenkuuluvuuden tunnettaan suhteessa ”toisiin”. Kun jako meidän ja muiden välillä valjastetaan politiikan käyttöön, tuloksena on usein mielikuvien tietoinen kärjistäminen viholliskuviksi. Sosiaalisen median aikakaudella vihan kipinä on helppo lietsoa täyteen roihuunsa viikoissa – mutta sen sammuttaminen on liki mahdotonta. Viholliskuvilla poistetaan viimeisetkin estot silmittömään tappamiseen ja väkivaltaan. Jugoslavian sodissa lähinaapureista muokattiin verivihollisia järjestelmällisellä propagandalla. Sama ilmiö näkyy nyt Ukrainassa.

Uutiset:
* Historia Helsinki -sivusto kertoo Helsingin tarinan
* Kaikilla on oikeus kotiseutuun
* Rakennusperintöään rakkaudella vaaliva Vanha Rauma on Vuoden kaupunginosa
* Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisun uusi numero ilmestynyt
* Koneen Säätiö tukee yliopistojen humanistisia aloja 4,5 miljoonalla eurolla – säätiö kuuli yliopistojen huolta taiteiden tutkimuksen asemasta
* Luostarinmäki Klosterbacken 1827 avautui 360°-näkymänä
* Genos 2/2022 on ilmestynyt
* Poliisimuseo on Vuoden museo 2022
* Valokuvia ja alkuperäispiirustuksia arkkitehti Wivi Lönnin tuotannosta avattu Finnassa
* Elias Lönnrotin keräämä kasvikokoelma julkaistiin avoimena digitaalisena herbaariona
* Kansalliskirjasto kerää verkkoaineistoja Ukrainan sodasta sekä Nato-keskustelusta – osallistu keräykseen

AGRICOLAN ARVOSTELUT (https://agricolaverkko.fi/arvostelut/) 1.5.2022–31.5.2022

5.5.2022 | HANNU K. RIIKONEN
Poliitikon elämä kirjeiden valossa
Tuskin ketään antiikin ajan ihmistä tunnetaan yhtä hyvin henkilönä kuin Marcus Tullius Ciceroa. Hänen yli 900 kirjeen kokoelmastaan on nyt julkaistu Veli-Matti Rissasen laatima sujuva ja selkeä suomennos, joka sisältää 401 kirjettä kronologisessa järjestyksessä Ciceron valtiomiesvuosilta. Kirjeet kertovat antiikin ajasta kuvaamalla Ciceron ja Rooman eliitin sosiaalisia verkostoja, ja näyttävät myös hänen inhimillisen ja yksityisen puolensa.
Cicero, Marcus Tullius: Kirjeitä. Vuodet valtiomiehenä.. Käännös: Veli-Matti Rissanen. Gaudeamus, 2021.

12.5.2022 | HELENA PILKE
Uhkakuvia ja uusia mahdollisuuksia
Suomen tulevaisuudet -kirjassa on esillä lukuisia tämän päivän ja huomisen haasteita: ilmastonmuutos, pandemiat, ihmisten eriarvoisuus ja syrjäytyminen, kyberturvallisuus ja yhteiskunnan vakaus. Kolmen asiantuntijan teksti herättelee näkemään erilaiset uhkakuvat, mutta kertoo myös, miten ongelmia voidaan ratkoa – jos vain tahtoa löytyy.
Limnell, Jarno , Hiltunen, Elina, Dufva, Mikko: Suomen tulevaisuudet. Suuret kysymykset ja vastaukset. WSOY, 2022.

12.5.2022 | RIMMA ERKKO
Verellä kirjoitettu
Mari Purolan (FT) tietokirja Kaupat pirun kanssa käsittelee nimensä mukaisesti sopimuksia paholaisen kanssa suomalaisessa kansanperinteessä. Purola on käynyt teosta varten laajan aineiston kansantarinoita SKS:n arkistosta, joita hän analysoi ja nostaa esiin myös populaarikulttuurista tuttuja tarinoita sopimuksista paholaisen kanssa. Teos pohjautuu Purolan väitöskirjaan samasta aiheesta.
Purola, Mari: Kaupat pirun kanssa. Docendo, 2022. 224 sivua.

13.5.2022 | MINNA SANTAOJA
Löytyvätkö kestävän asumisen ratkaisut mökiltä?
Ympäristösosiologi Jarno Valkonen pohtii kirjassaan Mökin kanssa ajattelu, voisivatko suuntaviivat tulevaisuuden ympäristöllisesti ja kulttuurisesti kestävälle elämäntavalle hahmottua vaatimattoman mökkielämän kautta. Monitieteisen kirjallisuuden kanssa keskusteleva autoetnografinen pohdinta tarkentuu "normaaliasumisen" energiaan, veteen ja jätteeseen liittyviin infrastruktuureihin. Valkonen tuntuu olevan mökillä oppimisen suhteen yltiöoptimistinen, sillä suomalaisten mökkien varustelu on lisääntynyt jatkuvasti. Sosiologista mielikuvitusta peräänkuuluttavan teoksen tarkastelukulma pysyttelee harmillisesti yksilötasolla.
Valkonen, Jarno: Mökin kanssa ajattelu. Ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella.. Vastapaino, 2022.

18.5.2022 | HANNA LEHMUSTO
Rautakauden vaateparsi fragmentteina, ommeltavana ja käytössä
Jenni Sahramaan ja Mervi Pasasen Löydöstä muinaispuvuksi -teos on ensimmäinen suomalaisen myöhäisrautakautisten vaatetuksen tutkimuksen yhteen kokoava kirja. Teoksessa myöhäisrautakautisia vaatteita ja niiden tulkintoja lähestytään sekä arkeologisesta, puku-uusintojen kulttuurihistoriallisista ja käsityönäkökulmasta.
Sahramaa, Jenni, Pasanen, Mervi: Löydöstä muinaispuvuksi. Salakirjat, 2021

24.5.2022 | LEENA ROSSI
Kurkistus erilaisten lasten elämään
Sain sattumalta käsiini Tiina Pihlajamäen romaanin RANT. TA. LI. Muutaman sivun luettuani tajusin, ettei kyseessä ole yksinomaan kaunokirjallinen teos, vaan myös erinomainen tietokirja kahdesta ”erilaisesta” pojasta ja heidän perheistään. Tekijä ei anna pojille diagnoosia, vaan kertoo arkikielellä, miten Aspergerin oireyhtymä ilmenee heidän elämässään ja vaikuttaa heidän ympäristöönsä. Vuonna 2006 ilmestynyt RANT. TA. LI. on yhä ajankohtainen, sillä oireyhtymä ei ole kadonnut mihinkään, vaikka sitä nykyisin sanotaan autismikirjon häiriöksi ilman älyllisen tai kielellisen kehityksen häiriöitä.
Pihlajamäki, Tiina: RANT. TA. LI.. Ateena, 2006.

20.5.2022 | PENTTI STRANIUS
Some, öyhökratia ja vallankäyttö
Öyhökratia on Helsingin Sanomien rahoittama raportti siitä, mitä öykkäröinti sosiaalisessa mediassa, somessa on parhaimmillaan tai pahimmillaan. Se on kevyt narikkaraportti teemasta, joka ansaitsisi myös tiukemman analyysin. Teos kysyy ja väittää, että öyhökratia määrittää nykyisin sen mistä puhutaan ja miten valtaa käytetään.

24.5.2022 | LAURI KAIRA
Faktaa ja fiktiota – Matkustaja-autolautta M/V Estonian onnettomuuden salaisuudet
J.K. Tammisen teos matkustaja-autolautta M/V Estonian onnettomuudesta, sen taustoista ja mahdollisista vaihtoehtoisista tulkinnoista on nopealukuinen teos, joka jossittelee erilaisilla mahdollisuuksilla onnettomuuden syistä ja seurauksista, unohtamatta kertoa alkuun onnettomuuden virallisen tutkinnan tulokset. Kirja on enemmän viihteellinen fiktiivinen teos, kuin varteenotettava tietokirja, vaikka sen tiedot pohjautuvat osittain faktoihin. Tammisen kirjan voi näin ollen ennemmin lukea kuuluvan todelliset rikokset -genreen, kuin historiateoksiin, jotka pohjautuvat vankkaan tutkimus- ja lähdeaineistoon.
Kaira, Lauri: Estonian salaisuudet [J.K. Tamminen]. Minerva, 2021. 249 sivua.

26.5.2022 | EMMA RÖNTYNEN
Hengellinen työ vastaan palkkatyö: Kolmen kristillisen liikkeen käsityksiä työstä
Aini Linjakummun teos on kattava johdatus kolmen kristillisen yhteisön, Jehovan todistajien, vanhoillislestadiolaisten, ja amissien, opillisiin käsityksiin työstä. Näiden liikkeiden sisällä tehtävä hengellinen työ näyttäytyy teoksessa yhteisön jatkuvuutta takaavana hallintana, ja yhteisön ulkopuolinen palkkatyö taas usein uhkaavana kosketuksena ulkomaailmaan.
Linjakumpu, Aini: Hengellinen työ – työn politiikka kristillisissä liikkeissä . Vastapaino, 2021.
***
AGRICOLAN KESKUSTELUFOORUMIEN (https://agricolaverkko.fi/keskustelu/)OTSIKOT 1.5.2022–31.5.2022

Historiallisen Aikakauskirjan keskustelupuheenvuorot
* Anu Lahtinen: Ole mahdollisimman rohkea
* Jyrki Vesikansa Historiapolitiikkaa kolkkapojille
* Eino Murtorinne ja Pekka Visuri Hitlerin ja Stalinin neuvotteluista on päteviä dokumentteja
Puheenvuoroja historiasta
* Puhutaan Natosta
* Historia vallankäytön välineenä Venäjällä
* Ukraina

AGRICOLA - SUOMEN HUMANISTIVERKKO -PORTAALIN PALVELUT (https://agricolaverkko.fi/)
AJANKOHTAISTA
* Tapahtumakalenteri
* Julkaisuseuranta: seuraa reaaliajassa alan tieteellisiä julkaisuja ja blogeja
* Ilmoitukset: apurahat, artikkelipyynnöt, tutkimuspyynnöt, työpaikkailmoitukset

OPETUS
Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus
* Opetustarjonta
* Ilmoittautuminen kursseille

LÄHTEILLE
Linkit lähde- ja tutkimusaineistoihin sekä aineistojen käyttöä tukeviin palveluihin ja viitetietokantoihin.

JULKAISUT
* Agricolan tietosanomat
* Arvostelut
* Julkaisusarja

AGRICOLA FACEBOOKISSA (https://www.facebook.com/Agricolaverkko/)
AGRICOLA TWITTERISSÄ
(https://twitter.com/agricola_verkko)