PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Johan Cantelius


IlkkaH
06.04.22, 11:51
Ylioppilasmatrikkelin https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3521 mukaan Johan Cantelius oli syntynyt noin 1655 ja oli kotoisin Itä-Suomesta. Mahdollisesti lukkarin poika. Puoliso Maria Sigfridsdotter Auvinen.
Onko kenelläkään tarkempaa tietoa henkilön syntymäajasta, -paikasta, vanhemmista, puolisosta jne.? Cantelius - Cantell - Kantele -suvusta on tehty sukukirja, jota minulla ei valitettavasti ole. Löytyykö sieltä tarkempaa tietoa Johan Canteliuksesta?

Essimi
06.04.22, 14:34
Epäoleellinen havainto HisKin perusteella:
Rantasalmella syntyi Johan Cantellille ja Agneta Mustoselle Brita, merkitty o.ä. Samana vuonna Rantasalmen koulumestari J.C. siirtyi koulumestariksi Joroisiin (yo-matr.). Voisi päätellä, että aviovaimo Auvinen löytyi em. tapahtuman jälkeen ja ehkä juuri Joroisista.

24.5.1706 12.6.1706 Tornioniemi Johan Cantel Agneta Mustonen Brita (o.ä.)

JHissa
06.04.22, 15:00
Epäoleellinen havainto HisKin perusteella:
Rantasalmella syntyi Johan Cantellille ja Agneta Mustoselle Brita, merkitty o.ä. Samana vuonna Rantasalmen koulumestari J.C. siirtyi koulumestariksi Joroisiin (yo-matr.). Voisi päätellä, että aviovaimo Auvinen löytyi em. tapahtuman jälkeen ja ehkä juuri Joroisista.

24.5.1706 12.6.1706 Tornioniemi Johan Cantel Agneta Mustonen Brita (o.ä.)
Sama oli myös https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3521
Rantasalmen käräjät 26.–28.11.1706 s. 212 (Ehuruwäl Pigan Agneta Mustotar ifrån Tornioniemi förleden Sommarting bekände att Pædagogus der sammestädes Johan Candelius henne med barnrådt; dåch sedan hon nu med honom confronterad blef, återkallade hon sin förra bekännelse, påståendes att Ryttaren Mattz Lydikein ifrån sama hemman med henne barnaflat, hwilket och Ryttaren sielf tillstod);
Joten Johan Cantelius voi kuulua Candelinus-sukuun mm. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U562

IlkkaH
06.04.22, 15:16
Epäoleellinen havainto HisKin perusteella:
Rantasalmella syntyi Johan Cantellille ja Agneta Mustoselle Brita, merkitty o.ä. Samana vuonna Rantasalmen koulumestari J.C. siirtyi koulumestariksi Joroisiin (yo-matr.). Voisi päätellä, että aviovaimo Auvinen löytyi em. tapahtuman jälkeen ja ehkä juuri Joroisista.

24.5.1706 12.6.1706 Tornioniemi Johan Cantel Agneta Mustonen Brita (o.ä.)

Mahdollisesti Maria Sigfredsdotter Auvinen on tosiaan Joroisista (Joroisniemi) kotoisin, sillä Hiskin mukaan avioitui siellä 28.12.1704 ensimmäisen puolisonsa (Rytt. Olof Pedersson Caukoin) kanssa.

IlkkaH
06.04.22, 15:26
Sama oli myös https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3521
Rantasalmen käräjät 26.–28.11.1706 s. 212 (Ehuruwäl Pigan Agneta Mustotar ifrån Tornioniemi förleden Sommarting bekände att Pædagogus der sammestädes Johan Candelius henne med barnrådt; dåch sedan hon nu med honom confronterad blef, återkallade hon sin förra bekännelse, påståendes att Ryttaren Mattz Lydikein ifrån sama hemman med henne barnaflat, hwilket och Ryttaren sielf tillstod);
Joten Johan Cantelius voi kuulua Candelinus-sukuun mm. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U562

Joroisten historian kirjoittajan Raimo Viikin mukaan lukkari Johan Canteliusta nimitettiin "laulajaksi", mistä Cantus-pohjainen sukunimikin lienee johdettu (Raimo Viikki: Joroisten Historia I, s. 485). Lieneekö tästä syystä ylioppilasmatrikkelissa oletus, että Johan Cantelius olisi lukkarin poika. Mutta mistä ja kenen?

JHissa
07.04.22, 12:06
Huomasithan, että Johan Canteliuksesta käytetään myös sukunimeä Carsmannus
Rantasalmen käräjät 8.10.1708 s. 183 (För detta Gymnasisten wid Wijborg Gymnasium Johannes Pauli beklagade för Rätta sitt fattiga och slätta tillstånd, anhållandes att blifwa antagen till Sochnescholmästare, emedan den förra Johannes Carsmannus [Cantelius] 3521 (https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3521) för sitt försende begifwit sig här ifrån till en annan ort, denne Johannis Pauli ansökning blef Nembden och närwarande af Tingzlaget förestält med berättelse huru nödigt och nyttigt för församblingens ungdom det wore, att dhe uti sine Christendoms styckne blefwo underwiste, och i barndomen till Gudz kunskap och en sann Gudz fruchtan anledde, hwilka detta biföllo, så wida hwar och ens wilkor och lägenheet kunde wara, helst i desse swåra tijder låta lära sine barn läsa; Och som jemwäl hans Ehrewyrdigheet H:r Probsen Mag: Anders Heinricius merbem:te Johannem Pauli till Sochne Pædagogum för däs skickeligheet skull föreslagit, så blifwer han her med der till antagen efter Nembdens och närwarande almogens samtycke)
joten olisikohan hän sukua https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4469
Eräs Matthias Matthiæ Carsmannus mainitaan lastenopettajana Viipurissa 1690-luvulla.