PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Agricola-portaalin otsikot 13.4.-25.4.2018


Tapio Onnela
27.04.18, 11:39
Agricola-portaalin otsikot 13.4.-25.4.2018

Agricolan tietosanomien otsikot 13.4.-25.4.
* Verkkojulkaisu piipuista
* Jaa satumuistosi Pukstaavin lukukokemusten keruussa
* Topeliuksen Maamme kirjan digitaalinen editio nyt verkossa
* Hiiskuttua lehden teemana muisti, muistaminen ja muistot
* Historioitsijat huolestuneita tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen seurauksista tutkimukselle
* Kuuntele Elävä Suomenlinna -podcast-sarja
* Sisällissota sisarten silmin
* Neuvostopiirroksia Kosmonauttien päivän kunniaksi
https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/

Agricolan keskustelufoorumien otsikot 13.4.25.4.
* Punainen ja valkoinen Suur-Suomi
* Vanha ja uusi kylmä sota
* Historiallisen Aikakauskirjan keskustelupuheenvuorot
* Vares vuodesta 1918: pitääkö trauman olla ikuinen?
* Mistä nimitys Itämeri?
* Läpikäytävä
* Lappi
* Legenda sotakorvausten hyödyllisyydestä
* Mistä nimitys Itämeri?
https://agricolaverkko.fi/keskustelu/

Agricolan arvostelut 13.4.-25.4.
https://agricolaverkko.fi/arvostelut/

13.4.2018 | Sirkka Ahonen
Matala katse vuoteen 1918

Hohko, Armi: Vuoden 1918 tapahtumat Tyrvään seudulla. K. F. Hohkon päiväkirja. Warelia, 2017. 233 sivua. ISBN 978-952-5940-29-9.

Tyrvääläisen maanviljelijän Kalle Hohkon päiväkirja toimii dokumenttina sisällissodasta paikallisella tasolla. Toimittaja Armi Hohko sijoittaa päiväkirjan kirjoittajan ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen.
--------------------------------------------
14.4.2018 | Hanna Mattila
Saaritutkimus rantautuu Suomeen

Laakso, Maria; Lahtinen, Toni; Sagulin, Merja: Lintukodon rannoilta. Saarikertomukset suomalaisessa kirjallisuudessa. SKS, 2016. 385 sivua. ISBN 978-952-222-888-8.

Lintukodon rannoilta. Saarikertomukset suomalaisessa kirjallisuudessa (2017) on seitsemäntoista kirjallisuustieteellisen artikkelin kattava kokoelma, jossa tarkastellaan saarten moninaisia kuvauksia ja merkityksiä suomalaisessa kirjallisuudessa. Teoksen artikkeleissa itse saaren käsite laajenee konkreettisten maantieteellisten paikkojen ohella myös kirjallisuudessa kuvattujen mentaalien tilojen tarkasteluun. Artikkelikokoelma tuo suomalaisen kirjallisuuden saarikertomukset kansainvälisesti tuoreen, mutta vakiintuneen monitieteisen saaritutkimuksen piiriin.

--------------------------------------------
17.4.2018 | Kristiina Kalleinen, Marina Vituhnovskaja-Kauppala
Suomen unohdettu kenraalikuvernööri

Rantanen, Arja, Nuorteva, Jussi, Happonen, Päivi, Sendhardt, Olga: Nikolai Gerard, Suomen unohdettu kenraalikuvernööri. Kansallisarkisto & Edita, 2017. 343 sivua. ISBN 978-951-37-7266-6.

Kansallisarkiston julkaisu tuo päivänvaloon lähes unohdetun, mutta hyvin tärkeän hahmon Suomen historiassa. Nikolai Nikolajevitsh Gerard (1838-1929) oli Suomen suuriruhtinaskunnan kenraalikuvernööri 1905–1908, ja hän ehti lyhyessä ajassa tehdä suuren työn Suomen suuriruhtinaskunnan puolesta. Erityisen tärkeä rooli hänellä oli yksikamarisen eduskunnan perustamisprosessissa.
--------------------------------------------
18.4.2018 | Ismo Björn
Akateemisen sivistyksen puolustus

Kivistö, Sari ja Pihlström, Sami: Sivistyksen puolustus. Miksi akateemista elämää tarvitaan?. Gaudeamus, 2018. 247 sivua. ISBN 9789524954655.

Sivistyksen puolustus on Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin akateemista vapautta ja sivistystä käsittelevä artikkelikokoelma. Se on vastaus tuottavuutta ja innovaatiota painottavaan yliopistopuheeseen, jossa strategiset painopistealat, profiloinnit, poissulkemiset ja brändäämiset ovat sivistystä tärkeämpiä.

--------------------------------------------
23.4.2018 | Tiina Mahlamäki
Yliluonnollisesta arkisesti ja asiallisesti

Rancken, Jeena: Yliluonnollinen kokemus. Tulkinta, merkitys ja vaikutus. Vastapaino, 2017. 350 sivua. ISBN 9789517685825.

Sosiaalipsykologi Jeena Rancken väitöstutkimus tyypittelee ja teemoittelee kertomuksia yliluonnolliseksi tulkituista kokemuksista. Tutkija tarkastelee kertomuksia narratiiveina, eikä ota kantaa itse kokemuksiin. Teos tarjoaa myös katsauksen siihen, miten yliluonnollisia kokemuksia on eri aikoina ja eri tieteenalojen näkökulmista tarkasteltu.
--------------------------------------------
19.2.2018 | Satu Lidman
Väkivalta haavoittaa myös rauhan aikana

Sana, Elina: Isän sota. Siltala, 2017. 337 sivua. ISBN 978-952-234-463-2 .

Isän sota havainnollistaa henkisestä väkivallasta puhumisen vaikeutta ja sitä, miten haavoittavaa tällainen ”näkymätön” väkivalta on kaikille osapuolille. Tässä mielessä sitä on pidettävä tärkeänä puheenvuorona ajankohtaiseen hyvinvointikeskusteluun ja suositeltavana lukemistona paitsi sodan ja väkivallan historiasta kiinnostuneille myös esimerkiksi mielenterveysalan ammattilaisille. Osaltaan teos näyttää, miten tärkeää yhteiskunnassa on osata puuttua väkivaltaan ja perheiden pahoinvointiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se myös rohkaisee meitä kaikkia ymmärtämään väkivallan laajemmin, muutoinkin kuin ruumiillisen pahoinpitelyn kontekstissa.
--------------------------------------------

22.2.2018 | Miika Norro
Monitieteinen kirkkohistoriallinen katsaus reformaatioon.

Latvala, Piia; Lampinen-Enqvist, Olli (toim.) : Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2016. Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2016. 328 sivua. ISBN 78-952-5031-84-3.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2016 on monipuolinen ja monitieteinen artikkelikokoelma, joka avaa kiinnostavasti pitkän reformaation merkitystä ja historiaa eri näkökulmista.
--------------------------------------------

25.4.2018 | Jussi Hanska
Tiedon tiiliskivi varhaisen uuden ajan kulttuurista

Kallio, Kati, Lehtonen, Tuomas M.S., Timonen, Senni, Järvinen, Irma-Riitta, Leskelä, Ilkka: Laulut ja kirjoitukset. Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa. SKS, 2017. 624 sivua. ISBN 978-952-222-860-4.

Laulut ja kirjoitukset on perusteellinen tietopaketti varhaisen uuden ajan suullisesta ja kirjallisesta kulttuurista Suomessa. Se on riittävän kompakti toimiakseen hakuteoksena, mutta sisältää riittävästi yksityiskohtia ollakseen kiinnostava myös ammattitutkijan näkökulmasta. Teos on tarpeellinen ja kaivattu lisä Suomen varhaista uutta aikaa käsittelevään kirjallisuuteen.
--------------------------------------------

27.2.2018 | Anna Huhtala
Se yleisempi tarina keväältä 1918

Järvinen, Paavo: Kovaa aikaa. Warelia, 2017. 331 sivua. ISBN 978-952-5940-28-2.

Paavo Järvisen alun perin 50-luvun lopulla kirjoittama esikoisromaani Kovaa aikaa on julkaistu 60-vuotta kirjoittajan kuoleman ja 100-vuotta romaanissa kuvatun sisällissodan jälkeen. Romaani pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin helsinkiläisen punakaartilaiskomppanian riveissä sisällissotakeväänä 1918. Teoksessa Paavo Järvinen on antanut itseään kuvaavalle päähenkilölle nimen Aksu Jokinen. Painoksen alkusanat on kirjoittanut historiantutkija Tuomas Hoppu, joka on liittänyt romaaniin myös joitakin tapahtumia, paikkoja ja henkilöitä selittäviä alaviitteitä. Hopun näkemykseen teoksen merkityksestä historiallisena lähteenä on helppo yhtyä, vaikka kaunokirjalliset ansiot jäävät kohtalaisiksi.
--------------------------------------------

27.2.2018 | Merja Leppälahti
Suomi suureksi, Viena vapaaksi

Pilke, Helena: Propagandaa Itä-Karjalaan. Heimokansan suomalaistajat 1941-1944.. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. 268 sivua. ISBN 9789522228277.

Helena Pilke kuvaa Itä-Karjalan suomalaistamistoimintaa suunnitteluvaiheesta aina lopulliseen lähtöön saakka. Kaikkea ei miehityksen aikana raportoitu ihan pilkuntarkasti, arkistoja on tuhottu ja hävinnyt. Monista asioista ei enää ole löydettävissä varmoja tietoja. Pilke onkin kerännyt aineistonsa monista lähteistä ja käyttänyt myös mm. yksityiskirjeitä ja sanomalehtiä.

Agricola-Suomen humanistiverkko -portaalin uudistetut palvelut

Ajankohtaista
Tapahtumakalenteri
Julkaisuseuranta: tieteelliset julkaisut, blogit
https://agricolaverkko.fi/

Ilmoitukset
Apurahat
Artikkelipyynnöt
Tutkimuspyynnöt
Työpaikkailmoitukset
https://agricolaverkko.fi/ilmoitukset/

Opetus
Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus
https://verkko-opetus.utu.fi/
Julkaisut
Agricolan tietosanomat
https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/
Arvostelut
https://agricolaverkko.fi/arvostelut/
Julkaisusarja
https://agricolaverkko.fi/julkaisusarja/
Ennen ja nyt
http://www.ennenjanyt.net

Keskustelut
Agricolan keskustelufoorumit
https://agricolaverkko.fi/keskustelu/