PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Lacknann - Lachman


Pekka Hiltunen
10.05.15, 19:32
Kosk´en löytänyt vanhaa ketjua, jossa eräs jäsen varsin ansiokkaasti näyttäisi esittäneen Olaus Andreae Krögerin vaimon Annan olleen Lackman-sukua, aloitan nyt, dna-tutkimusten aikakaudella, kokonaan uuden ketjun.

Esitettiin semmoinen hypoteesi, että Olaus Andreae Krogeruksen vaimo Anna olisi ollut Thomas Lackmannin, Kuopion khra:n tytär, mikä arvelu ei suinkaan ole ihan tuulesta temmattu sääty-yhteiskunnan oloja ajatellen. Thomas Lackmannin on arveltu olleen lähtöisin Saksan Stadesta, ja isänsä Hans, Tukholman, Viipurin ja Helsingin porvari näyttäisi naittaneen tyttären myös Kauhasten sukuun.

Kun Olaus Andreae Krögerin (Krogerus) poikien nimet on poimittu Toorasta (eli 5 moos. kirjasta) patriarkkojen Abraham, Isak ja jacob mukaan ja peräti kaiketikin vielä tässä järjestyksessäkin, ja kun vielä Samuel Krögerinkin nimellä näyttää olevan esikuvansa Tanakhissa (~ Vanha Testamentti) profeetan ominaisuudessa, ei ole poissuljettu se ettei tiettävästi ainoa pappisuralle koulutettu poikakin saanut nimeään ammoiselta kaimaltaan vanhempien veljiensä tapaan. Tyttärien nimiä ei tiedetä, mutta m.m.Judit-nimen (= Jehudit, juutalainen [fem.]) esiintyminen Pohjois-Savossa kyseisenä aikana viittaa suurella varmuudella juuri tähän sukuun, ilman poikkeuksia - ja myös muut naistennimet lähimmissä jälkipolvissa näyttäisivät olevan hepreasta johdettuja silloin kuin eivät ole selkeästi kummilta saatuja. Näyttäisikin siltä, että kyseessä on sekularisoitunut, juutalainen suku.

Vielä nykyäänkin on elossa - ainakin USA:ssa - Lachmann-niminen juutalaissuku. Nimi viittaa tietenkin "nauravaan mieheen" tai ehkä jiddishistä käännettynä yleisesti "onnekkaaseen" henkilöön. Kun jiddishin "ch" vastasi heprean syvää kurkkuäännettä, on mielestäni mahdollista ja jopa todennäköistä, että kyseessä on eräs sekularisoituneen juutalaissuvun haara. Tiedoissani olevat, geneettisiin tutkimuksiin perustuvat löydökset eivät ole ristiriidassa esitetyn arvelun kanssa, mutta lisätarkastelut ja jatkotutkimukst voisivat valaista asiaa enemmän.

PH

Halo
07.07.19, 07:35
Itsekin olen Thomas Lackmannin jälkeläinen usean henkilön kautta. Ja tässä hieman DNA-tietoa Lackmaneista.

FTDNA:ssa minulla on kaukaisena serkkuna eräs Lackman, joka ei ole liittänyt mukaan sukupuutaan, mutta veikkaan hänen asuvan Ruotsissa. Ainoa hänen kertomansa tieto on haploryhmä R-M198 eli R1a. Tuo ei vielä paljoa paljasta isälinjan alkuperää, vaan siihen tarvittaisiin tarkempi testi.

Ruotsin DNA-projektista löytyy tällainen: Jon Persson Lakman, b. 1740, R1b-BY38865.