PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Hans von Neukirch aus Fall


K.Salminen
19.04.08, 11:09
Virolaisen saksalaisperäisen säätyläisen Wilhelm von Wrangelin aus Koil, k 1631 ja vaimonsa Katarina Tönnent Mandelin 3. poika oli eversti Jurgen von Wrangel, mainittu 1621, k 1638 ( cf. Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Görlitz 1930), joka kunnostautui johtamiensa 300 savolaisen sotilaan kanssa Baijerissa Lech-virran taistelussa v 1632, niin että kuningas Kustaa II Adolf 14.4.1632 antoi lahjoituskirjeen, jolla Hollolan Paimela, Kalliola ja Noitala läänitettiin Jurgenille.

Ramsay (1909, 250-1) ja myös S. Kuusi Hollolan pitäjän historiassaan 1. osa (1935, 294-5) esittää, että lahjoituskirje annettiin Jurgen Wrangelin leskelle ja että Jurgen olisi kuollut tuossa Lech-virran taistelussa huhtikuussa 1632, mutta yo lähteessä Görlitz 1930 annettu kuolinvuosi 1638 lienee oikea, ja vastaa SAYn tietoja Hollolasta.

Eversti Jurgen von Wrangel oli naimisissa Anna von Neukirchin, Erbin von Fall, kanssa, k 1667 (cf. Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Görlitz 1930). Jurgenin kuoltua läänitykset Hollolassa siirtyivät Annan omistukseen, siis Paimela, Kalliola ja Noitala. Jurgenin ja Annan poika Wilhelm von Wrangel, everstilutn. peri Viron Fallin, jossa kuoli 1668. Hän oli naimisissa Margareta von Loden kanssa (emt.).

Nyt Ramsay esittää (mts 250-1), että Anna von Neukirch oli tn Hans von Neukirchin aus Fall tytär. Kuningas Kustaa Adolf oli vahvistanut Fallin moision Hans von Neukirchin perillisille. Samoin Ramsay kirjoittaa, että Henrik von Neukirch, jolla oli v 1605 Lohjan pitäjä läänityksenään, ilmaisulla "torde har varit" Annan isän veli.

Minua epäilyttää tämä Ramsayn tulkinta, sillä em. lähde Görlitz 1930, ilmoittaa yleensä puolison vanhemmat, mutta Annan kohdalla on vain merkintä: Anna von Niekirchen, Erbin von Fall, k 1667.
Ramsay ei myöskään tuo Jurgenin ja Annan lapsista esiin Hansia, joka kuoli 1701 ja oli naimisissa NN von Wittenburgin kanssa (cf. Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Görlitz 1930.

Tämän vuoksi kyselen, onko jollain tietoa täsmällisempää Hans von Neikirchen/Neukirchenin, Viron Fallin moisiosta, jälkeläisistä ja itse miehestä?

T. Kari Salminen