PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Botolf Björkman


nylanst
04.07.07, 08:22
I min kartläggning över de fem soldater som skidade över Kvarken tillsammans med min farfar år 1917 försöker jag reda ut bakgrundsuppgifter och personalia. Jag söker nu uppgifter om Johannes Botolf Björkman (far till jägarmajoren Torolf Björkman), som verkade som lärare i Helsingfors i slutet av 1800-talet. Jag undrar om någon känner till Botolfs föräldrar, när och var han är född samt vem han var gift med? Han bör vara född troligen på 1860-talet?

Stefan Nylander