PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : reg.kvartermestare Kristian Magnus von der Pahlen


K.Salminen
30.06.07, 10:38
Olen koettanut löytää otsikossa mainitun kvartermestrarin Kristian Magnus von der Pahlenin vanhempia, liivinmaalaisista Pahleneista, mutta en ole saanut havaintoa. Kristian Magnus oli naimisissa Elisabeth Karlsdr Del la Motten (k n. 1694) kanssa, tämän toisessa aviossa. Ensimmäinen mies Evert Ollongren Heinolan Paasosta. Kristian Magnuksen ja Elisabethin avioliitto on solmittu about 1667-1670.

Hypoteesini on ollut, että Kristian Magnus oli Tallinnan maaneuvos Magnus von der Pahlenin (1602-1646) poika, joko Magnuksen 1. aviosta Elisabeth Schmöllingin kanssa tai hänen 2. aviostaan Margaretha Yxkullin, Gerd Löwen leski, kanssa. Mutta Görlitz 1929 ja 1930 ei Magnuksen sukutaulussa tunne Kristian Magnus nimistä poikaa. Magnus von der Pahlenilla oli v 1615 läänityksiä Savossa ja 1610 ratsasti 5 hevosen kanssa ratsumestari Henrik Rehbinderin lippueessa.

Löytyykö joltain tietoa Kristianista ja hänen juuristaan.

Terv. Kari Salminen

nylanst
30.06.07, 12:24
Elgenstierna antaa nämä tiedot:
Carl de la Motte, natural. de la Motte (son av Samson de la Mötte, Tab. 1), till Lahis. Var kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1637 och löjtnant 1639. Natural. svensk adelsman 1642 och ä ättens vägnar introducerad s. å. under nr 280. Ryttmästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1643. Major 1647. Död 1653 Och begraven i Sääksmäki kyrka 1654-02-05. För honom resolverades i rådet 1634-07-18 att på riddarhuset skulle lämnas plats, till dess han från Frankrike förskaffat sig bevis, idet hans fader varit av adel. Gift med Gertrud von Engelhard, begraven 1659 i Sääksmäki kyrka, dotter av Casper von Engelhard och Barbara von Fulden.
Barn:
Catharina, levde 1688 på Paaso i Heinola socken. Gift 1:o med kornetten
Evert Johan Ållongren i Finland, nr 115, död 1666. Gift 2:o med
regementskvartermästaren Christian Magnus von der Pahlen, död omkring
1694.

-Stefan Nylander

nylanst
30.06.07, 12:31
Ja tässä hieman lisää, ks. http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/baltlex/Blatt_bsb00000345,00000.html

-Stefan N.

Helena V.
02.07.07, 12:04
Hei,

Klingsporin näkemys esim. nimen synnystä/alkuperästä löytyy Stefanin linkin alta (Klingspor, osa VII, "P")

Christian Magnus v.d. Pahlenia en kyllä ole MDZ:n Baltian sivustoilta löytänyt.

t. Helena

K.Salminen
02.07.07, 14:36
Görlitz 1929, löytyy viittaus kyllä rykmenttiskriivari Kristian Magnus v d Pahleniin (1666-1694), jossa esitetään epäröivästi hänen olevan aikaisemmin esittämäni maaneuvos Magnus v d Pahlenin (Stammt II) poika.

Ja vastoin sitä tietoa, että Iso-Kyrössä 17.2.1714 kuollut kpt Wolter Magnus v d Pahlen olisi Kristian v d Pahlenin ja Catarina de la Motten poika, arvellaan hänen olleen sen Wolter Magnus v d Pahlenin poika, joka oli Ewstschanzen linnakkeen komentaja 1656-60 ja Pähkinälinnan käskynhaltija 1668.

Isokyrössä 1714 kaatuneen kpt Wolter Magnus v d Pahlenin ja Anna Maria Schildtin poikana pidän sitä majuri Wolter Magnus v d Pahlenia, joka kuoli Virossa 1758.

Terv. Kari S

manfex
04.10.07, 22:55
Omasta suvustani löytyy von Koskull-nimisiä ja olen monesti törmännyt von der Pahlen-nimeen Koskull-suvun alkuperää selvittäessäni, vaakunakin taisi olla sama, mitä tuossa saksankielisessä tekstissä sanotaan näiden kahden yhteydestä toisiinsa? (ei oikein tuo saksa ole hallussa) jostain ruotsinkielisestä kirjasta löysin jotain että von der Pahlen olisi von Koskull-suvusta haarautunut nuorempi sukulinja mutta en mitään sen tarkempaa, tietääkö joku enemmän?

Kari Kukkanen
05.10.07, 08:32
Pitäisin mahdolisena että Pähkinälinnan komendantti Wolter von der Pahlen olisi Christian Magnuksen isä. Kenen poika sitten em. Wolter on, jää kyllä täysin hämärään.
Kari K

K.Salminen
09.10.07, 13:06
Pitäisin mahdolisena että Pähkinälinnan komendantti Wolter von der Pahlen olisi Christian Magnuksen isä. Kenen poika sitten em. Wolter on, jää kyllä täysin hämärään.
Kari K

Baltilaisissa lähteissä, von der Pahlenin sukutaulujen nootituksessa, todetaan ilmeisenä että Lewenhauptin (1921) esittelemä kpt Wolter Magnus von der Pahlen, joka kaatui Isossa-Kyrössä 24.2.1714, on Liivinmaalla Ewstschanzen komendattanina vv 1656-60 ja sitten Pähkinälinnan käskynhaltijana v 1668 olleen Wolter Magnus von der Pahleninin poika. Lisäksi mainitaan että Magnus nimi antaa viitteeitä siihen suuntaan, että hänen poikiaan olisivat Christian Magnus 1669-94, Kaspar Magnus 1649 ja 1702 Richard Magnus von der Pahlen.
Vuonna 1758 kuollutta ev.lut. Wolter Magnus von Pahlenia, pidän Isossa-Kyrössä kaatuneen Wolterin poikana. Edellä mainitusta: pojakseen sopiva kaima vihittiin Pärnussa 1741. Vaimon nimeä ei lähteeni ilmoita. Nuorempi W. M. von der Pahlen kuoli 1758 Virossa, tarkempi paikka on St Katarina.

Lewenhauptin tiedot kpt Wolter Magnus von der Pahlenista ovat seuraavat:

Von der Pahlen, Wolter Magnus, förare vid Tavastehus läns inf.reg. 1685, sergeant därst 1689, fältväbel därst 1693, fänrik därst 13.7.1697, sekundlöjtn. därst 8.6.1701, premiärlöjtn därst 11.11.1701, kapten därst 24.2.1711. Stupade 19.2.1714 i slaget i Isokyrö. Barn (levde 1738 i Sysmä): Anna Margaretha, Cathrina, Maria f. 1690, d. 1760, g 1730 m furiren Axel von Becker.

Pähkinälinnan komentajan Wolter v d Pahelnin vanhempina voisi pitää Ruotsin armeijan ev.lut Magnus von der Pahlenia Sepkullista (1602-1648) ja vaimoaan Margaretha Uxkullia. Magnuksen isä oli Jurgen von der Pahlen Sepkullista, 1568-1602.

Mitä tulee Pahleneiden ja Koskullin yhteyksieen, molempien sukujen kanta-isät Johannes de Pala (1290-1325) ja Andreas von Koskull (1260-1306) kuuluivat Maasäätiön arvossapidetyimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin sukuihin. Molempien sukujen edustajat olivat myös opettajia ja ritareita. Lisäksi sukujen aseissa on löydetty yhtäläisyyksiä.

Terv. Kari Salminen

Kari Kukkanen
15.10.07, 07:52
Tämä löytyi Helsingin yliopiston kirjastosta:
von der Pahlen, Wolter Magnus, s: noin 1714, k: 29.05.1758, Buxhoevden(Viro) immatrk. bei Estl. Riddersch. 1740 (auf Kedwa, Estl.)

majuri Venäjän palveluksessa, om. Kedwan., main. 1731 Turun hovioik. istunnossa [SSV32:19]. Immatrikuloitiin Viron ritarihuoneeseen 1746. [Genalogisches Handbuch des Adels. Freiherrliche Häuser A BandVII 1969 s.331; Gen.Handb. der Baltisch Ritt. Teil Estland I s.172]
Puoliso: 12.07.1741 Pernaussa Maria Elisabet Virgin s. 21.10.1714. Vht kapteeni Franz Nikolaus Virgin ja Dorothea Richman (ME:n 1. pso Kokenkaussa (Liivinmaa) 21.8.1733 Barthold Kahl (Ratsherr und russisiche Lizent Inspektor zu Pernau)
Lapset:
Auguste Elisabet s. Tallinna 6.4.1742, k. 18.3.1817
Anna Sophie s. Fochenhof, Estl. 28.2.1744
Georg Magnus s. Kedwa 20.9.1746
Jakob Friedrich s. Kedwa 20.9.1748, k. jälk. 1801, keisarill. venäl. valtioneuvos, Viipurin maistraatin puh.joht.
Puoliso Ottilie Gertrud von Rosen
Karl Gustav s. Kedwa 30.8.1750 k. Tallinna 20.3.1808 majuri
1. pso Reval 14.3.1779 Adriette von der Pahlen s. Reval 10.10.1750 k. 10.12.1785 Vht evl. Otto Fabian vdP ja Anna Elis. von Klugen
2. pso Gross-Kaljo, Estl. 6.9.1790 Charlotte Louise von Black s. Gross-Kaljo 10.3.1758 Vht. kapt.luutn. Karl Heinrich von Black ja Anna Marg. von Maydell a.d.h. Tuckumbeck

t. Kari K

K.Salminen
17.10.07, 08:34
Tämä löytyi Helsingin yliopiston kirjastosta:
von der Pahlen, Wolter Magnus, s: noin 1714, k: 29.05.1758, Buxhoevden(Viro) immatrk. bei Estl. Riddersch. 1740 (auf Kedwa, Estl.)

majuri Venäjän palveluksessa, om. Kedwan., main. 1731 Turun hovioik. istunnossa [SSV32:19]. Immatrikuloitiin Viron ritarihuoneeseen 1746. [Genalogisches Handbuch des Adels. Freiherrliche Häuser A BandVII 1969 s.331; Gen.Handb. der Baltisch Ritt. Teil Estland I s.172]
Puoliso: 12.07.1741 Pernaussa Maria Elisabet Virgin s. 21.10.1714. Vht kapteeni Franz Nikolaus Virgin ja Dorothea Richman (ME:n 1. pso Kokenkaussa (Liivinmaa) 21.8.1733 Barthold Kahl (Ratsherr und russisiche Lizent Inspektor zu Pernau)
Lapset:
Auguste Elisabet s. Tallinna 6.4.1742, k. 18.3.1817
Anna Sophie s. Fochenhof, Estl. 28.2.1744
Georg Magnus s. Kedwa 20.9.1746
Jakob Friedrich s. Kedwa 20.9.1748, k. jälk. 1801, keisarill. venäl. valtioneuvos, Viipurin maistraatin puh.joht.
Puoliso Ottilie Gertrud von Rosen
Karl Gustav s. Kedwa 30.8.1750 k. Tallinna 20.3.1808 majuri
1. pso Reval 14.3.1779 Adriette von der Pahlen s. Reval 10.10.1750 k. 10.12.1785 Vht evl. Otto Fabian vdP ja Anna Elis. von Klugen
2. pso Gross-Kaljo, Estl. 6.9.1790 Charlotte Louise von Black s. Gross-Kaljo 10.3.1758 Vht. kapt.luutn. Karl Heinrich von Black ja Anna Marg. von Maydell a.d.h. Tuckumbeck

t. Kari KKiitos kaima näistä tiedoista, pistän ne ylös. Oliko mitään tietoa tämän majurin, Wolter Magnuksen vanhemmista, hypoteesini on että tämä on tuon Isossa-Kyrössä 1714 kaatuneen kpt Wolter Magnus von Pahlenin ja Anna Maria Schildtin poika. Kokonaiskuvani on se, että Suomessa ja Ruotsissa vaikuttaneista von der Pahleneista ei ole muuta kuin sirpaletietoa, tässä olisi erillistutkimuksen paikka.

Terveisin

Kari S

Kari Kukkanen
17.10.07, 09:46
Kyllä, em. Handbuch des Adels. yksiselitteisesti pitää WM vanhempaa nuoremman isänä ja Christiania taas seniorin isänä.
Kari K