PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Muonio: Isac Henricss & Anna Olofsdr.


flangset
11.01.08, 04:27
Hei!

Jeg er helt ny her, og norsk. Går det bra å meddele seg på norsk? (jeg forstår ikke finsk, men leser svensk, leser og skriver engelsk).


Igjennom å søke på HisKi har jeg funnet fram til Isac Henricss. og Anna Olofsdr. i Muonio. Jeg mener at to av deres barn, Isac Gustaf og Johan Niclas, emigrerte til Nordreisa/Norge ca. 1861. Henric Herman mener jeg døde som barn i Muonio. Men hvor ble det av foreldrene selv? Jeg finner ingen spor av dem etter Henric Herman. Er det noen som har opplysning om disse eller et råd å gi meg om hvordan jeg går fram videre for å finne disse?


Isac Gustaf fødd 27.4.1825, døpt 14.4.1827 (oä)
fader: Isac Henricss.
moder: Anna Olofsdr. Honganiemi
(HisKi: Muonio Döpta - händelsenummer: 376)

Johan Niclas fødd 11.4.1827, døpt 14.4.1827 i Landsfängelset
fader: Isaac Henricss. Mäki
moder: Anna Olofsdr. Hånganiemi
(HisKi: Muonio, Döpta - händelsenummer: 425)

Henric Herman fødd: 13.10.1828, døpt: 16.10.1828
fader: Isaac Henricss. Mäki
moder: Anna Olsdr. Hånganiemi
(HisKi: Muonio Döpta - händelsenummer: 447)


Hjerteligst
Frode Langset

Tillander
11.01.08, 15:26
Hej Frode
Känner du till Finlands släkthistoriska förening, som har ett digitalarkiv man fritt kan använda? http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm
För Muonio finns kommunionböcker = husförhörslängder (fi. rippikirja), in- och utflyttade (muuttaneet), vigda (vihityt) och döda (kuolleet). Isak Henrikson och hans familj finns t ex på sidan http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1826-1835_ik362/66.htm
Böckerna är i början av 1800talet på svenska, senare på finska. Medlemmarna i SukuForum hjälper säkert om det behövs. På finska blir Isak och Anna 'Iisakki Heikinpoika' och'Anna Olavintytär'.

flangset
11.01.08, 18:21
Hei Michael

Tusen takk for svar!

Jeg har registrert at dette arkivet finnes, men har enda ikke klart å finne frem fordi jeg ikke forstår finsk. Med en god ordbok og tolmod burde jeg vel klare å forstå de fleste menyene/lenkene, så nå får jeg bare sette i gang å arbeide.

Jeg har hørt om dem, men ikke sett slike husförhörslängder. Jeg skjønner at når det står en "N" i kolonnen under "forhørd 33", betyr det at de ikke ble "forhörd" det året (ikke til stede). Men hva betyr tegnet (+?) som står under "forhørd 34" for de to gjenlevende barna? (+ betyr jo normalt "død" i norske kirkebøker, men det kan neppe ha den betydningen her).

Din henvisning har faktisk bekreftet en hypotese jeg har hatt i flere år! (men det er vanskelig å lese alle detaljene). Er det noen arkiv jeg kan kontakte for å få mer informasjon rundt denne saken?

Igjen: Tusen takk for hjelpen!

:)

Hjerteligst
Frode Langset

Tillander
11.01.08, 20:06
Hej igen Frode
Du har rätt att ett kors vanligen betyder "död", men ett litet plustecken (+) kan ha annan betydelse. De tecken du avser ser mera ut som "x". Prästerna hade olika system av symboler för att beteckna hur församlingsmedlemmarna kunde till exempel läsa. Det varierar alltså från församling till annan och även från präst till präst. Vad bokstaven N i förhörskolumnen betyder kan man bara gissa, jag har aldrig förut sett Muonio kyrkböcker, kanske någon annan på Suku Forum har mer erfarenhet?
Lyckades du läsa vad det står i kolumnen "Anmärkningar"? Det förklarar varför ett barn blev döpt i fängelset.
I föregående bok hittar man lätt familjen:
Muonio kommunionbok 1816—25 (ej paginerad) Muonioniska, Mäki
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1816-1825_ik362/74.htm (http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1816-1825_ik362/74.htm)
Likaså i nästa bok, där det även framgår att modern dött (men inte vems mor!) samt att sönerna blev admitterade (till nattvarden):
Muonio kommunionbok 1836—46
Sida 35, Mäki N:o 23 1/8 mantal
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1836-1846_ik362/40.htm (http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1836-1846_ik362/40.htm) I följande bok hittade jag inte familjen eller ens gården Mäki. Det är kanske bäst att titta efter om de finns i längden över utflyttade. Med tanke på att det i "Anmärkningar" står om allvarliga brott borde man titta efter i tingsprotokollen. Jag vet inte om att de skulle finnas på nätet. Försök på Riksarkivets sidor www.narc.fi (http://www.narc.fi) Lycka till

flangset
11.01.08, 21:49
Hei

Ja, det var det som sto lengs til høyre jeg siktet til. Jeg er temmelig sikker på hvem som døde også. Antakelig en tragedie med flere dimensjoner.

Jeg klarer ikke å lese alt som står under anmerkninger, bare første delen som sier "anklagad før delaktighet i mord" og "anklagad før mord". Det samme gjelder boken etter. Jeg er ikke vant med de svenske ordene og kjenner dem ikke igjen så lett.Det blir vel lettere etter hvert. Er du i stand til å lese resten?

Ja, en tingprotokoll vil nok kunne gi svaret på en god del. Jeg skal forsøke riksarkivets sider. Der må de vel i hvert fall vite hvor og om jeg kan få se i dem. Jeg har jo tydeligvis en del ting å gå igjennom i forhörslenkene også, når jeg bare lærer meg systemet og menyene.

Tusen takk for hjelpen Michael. Dette er både interessant og lærerikt. :)

Tillander
12.01.08, 09:59
Hej Frode
Anmärkningarna är inte lättlästa, men den första tolkar jag så att Isak var anklagad för delaktighet i mord men icke överbevisad. Hustrun var anklagad för mord (otydligt) ... till Spinhuset i Livstid, samt årtalen 1834 och 1835. I den senare boken är handstilen ännu svårare men det ser ut som en hänvisning till K(ejserliga) HofR(ätten), alltså behandling i följande rättsinstans. Dessutom står det "vide page 61", alltså en hänvisning till föregående kommunionbok.

Jag tycker du ska sätta in ett nytt inlägg i detta Forum under rubriken "gamla handstilar", berätta vilka personer det är fråga om och hänvisa till digitalarkivet som jag gjorde i mina föregående svar. Man brukar få snabbt svar på en sådan begäran.

Tidigare föreslog jag att du skulle titta på Riksarkivets nätsidor www.narc.fi (http://www.narc.fi) , men där är svårt att söka om man inte kan finska. Tingsprotokollen borde finnas i Uleåborgs landskapsarkiv (Oulun maakunta-arkisto OMA, e-post oulu*narc.fi) och hovrättsprotokollen i Vasa landskapsarkiv (Vaasan maakunta-arkisto VMA, vaasa*narc.fi). Jag har utan svårigheter fått kopior från landskapsarkiven, skriv till dem och fråga. Jag fick ett svar med e-post med uppgift om vad det kostar innan jag gjorde beställningen.

flangset
12.01.08, 17:27
Hei igjen Michael.

Din hjelp har vært uvurderlig! Jeg begynner nå så vidt å finne frem på egen hånd. Tusen takk! Jeg skal følge dine råd om "gamla handstilar" og landskapsarkiven (men jeg trenger noen dager til å danne meg et bilde av den informasjonen jeg har først, så jeg klarer å følge med i timen hvis noen skulle svare :) ). Foreslår du å legge innlegget "gamla handstilar" her under "Lappland-forumet" eller under "Allmänna diskussioner"?

Jeg våger å spørre (fråga) deg om et par ting til, selv om du har hjulpet meg så mye allerede:

Nederst på siden i din første henvisning (http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1826-1835_ik362/66.htm) står det så vidt jeg kan se: "Modren, vid(re) pag. 52 på fysta linjen i den Nya (Kyrcko__herd) på pag: 35". Jeg tolker det dit at man kan finne mer et annet sted, men jeg skjønner ikke hvorfor det er to sidehenvisninger og hvor jeg skal lete. Eller kanskje jeg leser feil?

Den myrdede (mördade) finnes formodentlig på HisKi under Muonio Begravda - händelsenummer: 218 oä. dr. Maria Helena, anhøriga Brita Andersdr. Jatko og Isaac Henricss. Pudas (!!!).
Jeg er ikke i stand til å finne begravelsen til Maria Helena i Muonio "Kuolleet" (=døde?) 1826: http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/kuolleet_1797-1870_ik363/6.htm. Har du en aning om hvorfor? (Hennes dåp finnes imidlertid her: http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/syntyneet_1797-1869_ik363/24.htm). Kan hun kanskje finnes i svenske kirkebøker, og at et abonnement i SVAR kan hjelpe meg videre?

Og jeg finner Brita og Maria Hellena i kommunionsboken Muonio under "Svenskar, hvilka till i vidare hålla sig till Muonioniska församling Ruotsalaiset": http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1816-1825_ik362/95.htm. Men denne slutter 2 år før Maria Helena dør. Ser jeg i neste bok er jeg ikke i stand til å finne dem igjen, men samtidig står det på HisKi at både hun og moren døde i Muonio (moren: Muonio Begravda - händelsenummer: 337 Dejan Brita And:dr. Jatko). Har du et forslag til hvor jeg skal lete? Kanskje var det flere kirkebøker, men den har gått tapt?

Dette er sikkert mange fler spørsmål enn du kan svare på, men den som ikke våger å spørre får ingen svar... :)

Har du forresten noen slektninger som emmigrerte til Norge selv?

Hjerteligst
Frode Langset

Tillander
12.01.08, 20:07
Hej Frode,
Hänvisningen till modern är "Modren, vide pag 52 på sista linjen, i den nya Kyrko Boken på pag 35". Prästerna använde gärna latin, vide = se. I den nya boken finns hon på sida 35, som vi redan sett. Sida 52 avser samma bok, då hon tidigare bott på hemmanet Pudas (!) http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/muonio/rippikirja_1826-1835_ik362/57.htm
Isak Henriksson kallas tidigare "Pudas", senare "Mäki". Detta är inte riktiga släktnamn utan namn på hemmanet där han bodde vid den tiden. Till exempel i HisKi, vigseln med Anna 11.4.1826. Så han är väl far till Maria Helena.
Den sida ur längden för begravda har begravningen av Maria Helena. Men när hon dog i december 1826 blev hon begravd först 1827. Du ser att ordet mördad är understruket.
Dejan Brita Andersdotter Jatko finns kanske på hemmanet Jatko. "Deja" betyder här troligen "lägrad kvinna", en kvinna som fött barn utom äktenskapet.

I detta Forum finns en speciell avdelning för handstilar, ganska långt nere. Rubriken är "Käsialat - handskrivna texter". Det är rätta stället att be om hjälp med tolkningar. Bredvid finns även en rubrik för finska språket!

Nej, jag har inte släktingar som emigrerat till Norge.

flangset
13.01.08, 01:26
Hei

Ja, her roter jeg fælt :oo: Delvølgelig står det "sista linjen" og "Kyrko Boken". Jeg roter til og med med sidetallene, og jeg leser 1826 der det står 1828. Takk for din tolmodighet!

Det med latin i kirkeboken visste jeg ikke. Og nå skjønner jeg jo at det er moderen til Isak Henriksson det gjeder.

Ja, Isac var far til Maria Helena. Det har jeg visst (vetat) lenge. Isaks hustru Anna tok hennes liv, bare 7 år gammel. Dette har jeg hatt misstanke til lenge. Hva som ligger bakom kan man vel bare spekulere i, men en trist historie må det være.

Deres to sønner emmigrerte siden til Norge. Siden de i Norge har kalt seg Mattila, så antar jeg at jeg finner dem på Mattila i kommunionsboken (vi har samme navnetradisjon i Norge). Det store spørsmålet er hvor Isak selv ble av. Jeg har lett etter ham via HisKi og også folketellinger og kirebøker i Norge. Han kan ha dratt til Sverige, eller dødt på et sted der det ikke finnes tilstrekkelige data i HisKi. Eller kanskje jeg ikke har lett godt nok. Nå ser jeg at det finnes lister over flyttede, så jeg finner ham kanskje der. Jeg kommer nok til å tilbringe en del mørke vinterkvelder framover med disse kildene.

Du har vært svært hjepsom og tolmodig Michael! Tusen takk for hjelpen! :)

Hjerteligst
Frode Langset