PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Ragnhild Stålhandsken vanhemmat


Aarne S
24.02.12, 10:05
Ragnhild Stålhandske vihittiin 1616 (Genos 1984), eli hän lienee syntynyt 1590-luvulla. Kuuluisa Torsten Stålhandske syntyi 1593 ja hänen isänsä on Torsten Svensson Stålhandske ja äitinsä Karin Lydiksdotter Jägerhorn.
Onko mahdollista että nämä ovat myös Ragnhildin vanhemmat ?
Aarne S

Erkki A Tikkanen
24.02.12, 11:18
Ragnhild Stålhandske vihittiin 1616 (Genos 1984), eli hän lienee syntynyt 1590-luvulla. Kuuluisa Torsten Stålhandske syntyi 1593 ja hänen isänsä on Torsten Svensson Stålhandske ja äitinsä Karin Lydiksdotter Jägerhorn.
Onko mahdollista että nämä ovat myös Ragnhildin vanhemmat ?
Aarne S

Heip,
näin kertoo Ritarihuoneen tiedot:


Torsten Svensson
(son av Sven Andersson, Tab. 1), till Ova i likanämnda
socken, Skaraborgs län, vilket han gav sin första fru i morgongåva. Deltog i
kriget mot Ryssland under Anders Lennartsson. Stupade 1598-09-26 i slaget vid
Stångebro och begraven hos sin första hustru i Ova kyrka, där makarnas
gravsten ännu finnes. Gift 1:o med Märta Nilsdotter, död 1586-09-26 och
begraven i Ova kyrka, dotter av7 Nils Larsson på Istrum och Anna Nilsdotter
Lilliehöök. Gift 2:o omkr. 1592 med Carin Lydiksdotter i hennes 2:a gifte
(gift 1:o med borgmästaren i Helsingfors Matts Bertilsson [Grönfelt, nr 219],
död 1590. Gift 3:o 1601 med majoren Robert Guthrie, död före 1634), levde
änka 1637, dotter av fogden i Borgå län Lydik Nilsson (Jägerhorn, ej introd.
finsk frälsesläkt, Härtonässläkten) och Ingeborg Larsdotter (Teet, nr 550).
Barn:
1. Brita Torstensdotter, ...

2. Torsten Stålhandske, till Hummelsund och Västerby eller Nygård i Borgå socken...

2. Ragnhild Torstensdotter, död omkr. 1645. Gift 1:o, då hon fick Sköldvik i Borgå socken i morgongåva, med Peter Scott, död före 1615. Gift 2:o med kaptenen och regementskvartermästaren vid Nylands regemente Peter Smith, död före 1632, broder till Jöns Smith, adlad Rosenschmidt, nr 289, och fader till majoren Jöns Smith och generaladjutanten Nils Smith, vilka 1646-05-27 och 1650-12-31 blevo adlade med samma namn och vapen som farbrodern, men icke togo introduktion.

Aarne S
24.02.12, 11:33
Kiitos Erkki ! Taas pääsin eteenpäin.
Aarne S