PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Johan Paldanius (k. 1672) montako vaimoa?


JHissa
30.01.12, 15:32
Ylioppilasmatrikkelin mukaan Paltamon kappalaisella Johan Samuelinpoika Paldaniuksella 1141 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1141) oli vain yksi vaimo Anna Henriksdotter Kauhanen, tämän 2. avioliitossa. Mutta KA mf. ES 2036 (rr 21) Paltamon käräjät 14.–15.7.1684 s. 55 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3686790) ja s. 56 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3686792) mukaan
"Samuel Johansson Paldanius een Ungh drengh af 17 Åhr föredrogh Rätten huru hans Sahl: Fader H:r Johan Paldanius fordom Caplan her i Paldamo Sochn för 12 Åhr sedan i des omyndige Åhr honom från fallit, således icke allenast effter lemnat någon rest af sine Intrader, Uthan och något af Sahl: Befallningzman Anders Erichssons Uthstående gieldh till Arff effter des Sahl: Styffader H:r Anders Caianus 805 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=805), för hwilket Sahl: Häredzhöfdingen Nicolaus Pettrelius 1403 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1403) hans förmyndare warit, Men som Pettrelius för 5 Åhr igenom döden afgick studzade medh dhen skulldens infordrande till hwilket ingen nu af Nerwarande neka kunde, Ty som Barna godz eij böör siunka eller Brinna arg 15 Cap: Gifft M: B: St: k: tillförordnades Lentzman så och Sochne skrifwaren medh Nembden i hwarie deres byia lagh dhen befintelige och uthegående skullden för Samuel att uthtaga, effter som och merbem: Samuel des uthan hafwer twenne Styf Systror Anicka och Malin Johans dottrar);
eli Johanin 17 vuotiaalla pojalla Samuelilla on siskopuolet Annika ja Malin. Annikan mies oli Tervolan kappalainen Henrik Sigfridinpoika Carlinius U412 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U412) († 1700) ja Malinin mies oli Sievin kappalainen Gabriel Gabrielinpoika Lithovius U438 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U438) († 1704). Malin kuoli Sursillin mukaan 14.12.1749 Oulussa 82 vuotiaana.

Jouni Kaleva
30.01.12, 17:54
Ylioppilasmatrikkelin mukaan Paltamon kappalaisella Johan Samuelinpoika Paldaniuksella 1141 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1141) oli vain yksi vaimo Anna Henriksdotter Kauhanen, tämän 2. avioliitossa. Mutta KA mf. ES 2036 (rr 21) Paltamon käräjät 14.–15.7.1684 s. 55 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3686790) ja s. 56 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3686792) mukaan
"Samuel Johansson Paldanius een Ungh drengh af 17 Åhr föredrogh Rätten huru hans Sahl: Fader H:r Johan Paldanius fordom Caplan her i Paldamo Sochn för 12 Åhr sedan i des omyndige Åhr honom från fallit, således icke allenast effter lemnat någon rest af sine Intrader, Uthan och något af Sahl: Befallningzman Anders Erichssons Uthstående gieldh till Arff effter des Sahl: Styffader H:r Anders Caianus 805 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=805), för hwilket Sahl: Häredzhöfdingen Nicolaus Pettrelius 1403 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1403) hans förmyndare warit, Men som Pettrelius för 5 Åhr igenom döden afgick studzade medh dhen skulldens infordrande till hwilket ingen nu af Nerwarande neka kunde, Ty som Barna godz eij böör siunka eller Brinna arg 15 Cap: Gifft M: B: St: k: tillförordnades Lentzman så och Sochne skrifwaren medh Nembden i hwarie deres byia lagh dhen befintelige och uthegående skullden för Samuel att uthtaga, effter som och merbem: Samuel des uthan hafwer twenne Styf Systror Anicka och Malin Johans dottrar);
eli Johanin 17 vuotiaalla pojalla Samuelilla on siskopuolet Annika ja Malin. Annikan mies oli Tervolan kappalainen Henrik Sigfridinpoika Carlinius U412 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U412) († 1700) ja Malinin mies oli Sievin kappalainen Gabriel Gabrielinpoika Lithovius U438 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U438) († 1704). Malin kuoli Sursillin mukaan 14.12.1749 Oulussa 82 vuotiaana.
Tulkitsen lähellekään oikein: Samuelin isä, kappalainen Johan P. oli kuollut 12v sitten (1672). Ja ei ollut jäänyt pojalle mitään? Ja kuitenkin oli saanut jotakin perintöä nimismies Anders Erikssonilta, kuolleen isäpuolensa Anders Cajanuksen jälkeen? Tätä en ymmärrä, kuinka Samuel voisi olla "vainajan poikapuoli" ja sitä kautta periäkin?? Ainakin kuvittelen, että Anders Cajanus kuoli 1657 ja sitten leski Anna Kauhanen meni 2. avioon Johan Paldaniuksen kanssa.

Andersin "sisarpuolet" Annikka ja Malin olivat Johanintyttäriä. Milloinka siis Anna Kauhanen kuoli, ja ehtikö Johanilla olla vielä toinen vaimo??

Tapani Kovalaine
30.01.12, 18:08
Magdalena/Malin Johanintytär Paldanius on syntynyt ehkä 1667, jos uskotaan Oulun kuolinluettelon ikätietoa.

L.E
30.01.12, 18:45
Voiko olla niin että Annika ja Malin oli Anna Henriksdotter Kauhasen
lapsia hänen ensimmäistä avioliitosta.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Styvfamilj


L.E

JHissa
30.01.12, 19:08
Tulkitsen lähellekään oikein: Samuelin isä, kappalainen Johan P. oli kuollut 12v sitten (1672). Ja ei ollut jäänyt pojalle mitään? Ja kuitenkin oli saanut jotakin perintöä nimismies Anders Erikssonilta, kuolleen isäpuolensa Anders Cajanuksen jälkeen? Tätä en ymmärrä, kuinka Samuel voisi olla "vainajan poikapuoli" ja sitä kautta periäkin?? Ainakin kuvittelen, että Anders Cajanus kuoli 1657 ja sitten leski Anna Kauhanen meni 2. avioon Johan Paldaniuksen kanssa.

Andersin "sisarpuolet" Annikka ja Malin olivat Johanintyttäriä. Milloinka siis Anna Kauhanen kuoli, ja ehtikö Johanilla olla vielä toinen vaimo??
Samuel Paldanius on 17 vuotias, joten hänkin olisi syntynyt noin 1667 kuten siskopuolensa Malin. Annikan mies taas hukkuu 12.8.1700 Kemissä 34 vuotiaana, jolloin Annika jää leskeksi, mutta tämä ei auta hänen syntymäaikansa arvioimista.
Muuten Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 32 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3694755)
"Cappellanens H:r Henrich Carlenij hustru Anna Anders d:r".
Milloin Anna Kauhanen mainitaan ensimmäisen kerran Paltamon kappalaisen Johan Paldaniuksen 1141 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1141) († 1672) vaimona?
Isäpuolelta Anders Cajanukselta 805 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=805) († 1657) ja Anna Kauhaselta jäi ainakin poika Kuusamon kirkkoherra Henrik Cajanus U358 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U358) († 1691) ja Sursillin mukaan myös Catharina ja Erik, joten Samuel Paldanius († 1715) voi saada nimismies Anders Erikssonin († 1657) perintöä vain äitinsä perinnöstä.
Pitää vielä tutkia Anna Kauhasen vanhempia Henrik Kauhasta († 1677) ja Catharina Katajaa (eli 1679 Oulu) ja lisäksi on vielä Annan veli sotilaspappi Henrik Kauhanen 1098 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1098) († 1658).

Jouni Kaleva
30.01.12, 19:44
Voiko olla niin että Annika ja Malin oli Anna Henriksdotter Kauhasen
lapsia hänen ensimmäistä avioliitosta.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Styvfamilj


L.E
Näinhän se voisi teoriassa olla, mutta silloin olisivat Andersintyttäriä eikä Johanintyttäriä.

JHissa
31.01.12, 17:22
Verokirjoissa Johan Paldaniuksen leski mainitaan Paltamossa vielä 1677. Nyt pitäisi vielä varmistaa lesken nimi.

Ingeborg Palmén
31.01.12, 23:18
Minulla ei ole varsinaiseen kysymykseen, sukulaisuussuhteisiin mitään, mutta sen sijaan varallisuuskysymykseen. Itse lukisin asian niin, että Johan Paldanius "icke allenast efterlämnat . . utan även utstående gäld till arv." Siis pesässä olevan varallisuuden lisäksi myös perintöä muualta. Eli jotain perintöä lapsille oli tulossa Johanin jälkeen. Intrader oli muuten minulle uusi sana, tarkoittanee yksinkertaisesti tuloja.
Onnellisesti sisällä, lämpimässä 2000-luvulla, Ingeborg