PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Barck Nils, vänrikki


K.Salminen
02.12.11, 10:17
Tietääkö joku vanhempia vänrikki Nils Barckille??

Lewenhauptin (1920, 28) antamat tiedot hänestä ovat:
Barck, Nils, korporal vid Björneborgs läns inf.-reg; rustm. därst; fältväbel därst; fänrik därst 1.11.1702, död 6.4.1708. G.m. Anna Margareta Burckhart, levde änka 1735 i Salmis.

T. Kari Salminen

JHissa
02.12.11, 14:04
Tietääkö joku vanhempia vänrikki Nils Barckille??

Lewenhauptin (1920, 28) antamat tiedot hänestä ovat:
Barck, Nils, korporal vid Björneborgs läns inf.-reg; rustm. därst; fältväbel därst; fänrik därst 1.11.1702, död 6.4.1708. G.m. Anna Margareta Burckhart, levde änka 1735 i Salmis.

T. Kari Salminen
Vänrikki Nils Barck on luultavasti kartanonvouti Johan Barckin 1582 (http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1582) (yo 1662/63, † 1690) ja Margareta Callian poika Nils, joka mainitaan ylioppilasmatrikkelin viittauksissa: KA mf. ES 1969 (nn 12) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 22.–24.10.1695 f. 452 (Nils Johansson Barck ifrån Natula); KA mf. ES 1969 (nn 14) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 1.–3.3.1697 f. 128 (Corporalen Niels Barck); KA mf. ES 1971 (nn 18) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–15.10.1701 s. 171 (Leutenantens Gabriel Barcks kärste Margareta Finkenberg); KA mf. ES 1975 (nn 26) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 8.–11.7.1707 s. 1053 (Befallningzman [Callia] ... skickat till sin Syster son Niels Barck, den tijden [1700] hafwande tillhåldh i Lifflandh wid armeen, 10 D:r S:r m:t), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–21.10.1707 s. 1484 (Lieut:ns Sahl: Gabriel Barcks effterlåtne Enckia Madam Margareta Finkenberg).
ja Huittisten Naatulan ratsutilan omistajana 1695-97
http://users.utu.fi/isoi/talot/huittine.htm

Leo Suomaa
04.12.11, 16:43
Tekijän nimeä vailla olevassa Isorannan sukuun liittyvässä kirjoituksessa (hallussani ovat irtosivut 79-90) "Anna Barck ja Inkilän suku" (joka lienee Terttu Oraviston tekemä) sivulla 84 on kohta: "Johan Barck meni v. 1675 naimisiin Margareta Paavalintytär Callian kanssa. Tämän pariskunnan lapsista tunnetaan seuraavat: vanhin poika oli Nils, joka oli välillä poissa, mutta tuli Naatulan omistajaksi isänsä jälkeen. Hänet haudattiin Huittisissa ja häntä mainittiin vänrikiksi." Terv. LS

K.Salminen
04.12.11, 18:44
Leo,
mainitsemasi opus on sukulaiseni Tertun tekemä, ja hyllyssäni. Tunnen hyvin tuon kohdan johon viittaat, mutta siitä ei lähtenyt irti tuota JHissan esittämää. Nyt ainakin minun tietoni on lisääntynyt sillä että tiedossa on Nils Johansson Barckin vaimon nimi, mitä en tätä ennen ole nähnyt missään esityksissä, kun Lewenhauptin tämä Nils Barck on todennäköisesti identifioitu hopmanni Johan Nilsson Barckin pojaksi. Minulla oli kyllä tämä työhypoteesi päässäni, kun tähän foorumille kysymykseni rustasin...

Terv.
Kari

K.Salminen
06.12.11, 12:15
Olen haeskellut tämän Nils Johansson Barckin vaimon Anna Margareta Burckhartin taustoja, ja tässä on joitain implikaatioita. Jos joku tietää enemmän kuin ao. arvaukset, ottaisin tietoja mielelläni vastaan....

Tuolta Huittisten talonhaltijaluettelosta (cf. Iso-iivari) löytyy Kouttu Sampu välskärin puustellista, sen haltijana 1690-96 herra Johan Joacim Burckhart. Välskäri siis...
Sama herraan löytyy viittauksia HYn matrikkelissa seuraavien 2 henkilön kohdalla:
1)
1677/78 Matias Tacku Matthias Thomæ, Satacundensis 2606.Vht: Huittisten nimismies Tomas Tacku 52 (yo 1640) ja Maria Barck. YlioppilasTurussa 1677/78 [Tacku] Matth. Thomæ Satac _ 282. 135. Nimi on kopioituAlbumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78]Matthias Tacku | Adjunctus in Hwittis. Obiit 1698. — Huittistenpitäjänapulainen 1687. ‡ Huittisissa 26.9.1697.

Pso: KristinaHansdotter Gode († 1743).
viittauksissa:

Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 13.–17.1.1698s. 462 (Bårgaren ifrån Raumo Henrich Tacku inlade een Rächning Dat: d: 23Octob: 1697 af Befallningzman Wälbet:de Jacob Callia, sampt Johan JochimBurckhardt, såssom Liquidations Män, Underskrefwen, deruthinnan hans BrodersFordom Coadjutoris Sal: H:r Matthiæ Tackus Enckia dygdesamma hustro ChristinaGode debiteres så för Henrichz fädernes Arf hoos henne innestående, som annanprivat fodran 1021 D:r 3 ö: Kopp:r Mynt, begiärandes denne hans Rächningallenast kunde actis publicis insereras. Dns: Erich Tacku som på EnckiansWägnar Underskrifwit Liquidations Rächningen, infan sigh, berättandes Enckianintet hafwa något emoth gälden att seija; Alts åblef efter Henrich Tackusbegiäran denne hans fordran annoterat)
Tässä kannattaa huomata tuo Matias Tackun äiti, Maria Barck, Nils Olaus Barckin tytär...

2)
kl. 1741 Anders Tanto 6740. Vht: Pyhämaassa asunut Turunläänin jalkaväkirykmentin kersantti Karl Ulrik Tanto († 1761) ja luult. LisaAndersdotter. Porin triviaalikoulun oppilas 6.2.1731 – (1738). YlioppilasTurussa kl. 1741 Tantau Andr _ 387. Boreaalisen osakunnan jäsen 4.3.1741 [1741Mart. d: 4.] Andreas Tanto | Obiit. Todistus pöytäkirjassa 17.9.1756.
Viittauksissa:
Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 1.–3.3.1697 f.129v (Regementz Fältskären M:r Johan Tanto kärde till sin förre Gesäll JohanJochim Burckhardt)

Tämä Johan J B näyttää pyörineen samoissa ympyröissä kuin Nils Olaus Barckin jälkeläiset....Joten voisi esittää hypoteettisen kysymyksen, onko hän vrn Nils Johansson Barckin vaimon Anna M Burckhardtin isä vai veli?????

Lewenhauptin tietojen mukaan Anna B eli leskenä Salmissa (Salmis) vielä 1735...
Salmi oli pieni srk Karjalassa, ei niin hirveän pitkän matkan päässä Viipurista. Nyt voisi esittää mielekkään kysymyksen ovatko tämän Burckhardt suvun juuret Viipurista päin....
Löysin Genoksesta (Vol 67) artikkelin Hagen-suku Suomessa, missä kirjoittaja Seppo Priha argumentoi mm."
„Sodan päätyttyäratsumestari Hagen osti vuonna 1659 Heinlahden hovin Pyhtäältä ratsumestariWolmar Just von Breitenbachin leskeltä Dorotea Burckholtzilta [18 (http://www.genealogia.fi/genos/67/67_108.htm#18#18)]. Hagen asuisiellä, mikä selviää useista käräjäpöytäkirjoista, vaikka häntä ei upseerinahenkikirjoihin merkittykään. Hän rakensi mm. myllyn kahden naapurinsa kanssa,mikä viittaa yhteistoimintaan paikallisen väestön kanssa [19 (http://www.genealogia.fi/genos/67/67_108.htm#19#19)]. Joitakinperheenjäseniä on merkitty henkikirjoihin: ratsumestarin rouva 1665 ja nimeltämainitsematon poika 1666. Reinhold I von Hagenin kuoltua ennen vuotta 1665ratsumestari peri isänsä tilukset Inkerin maalta, myi hovin vuonna 1667konkurssin takia lainlukija Mikael Dahlmanille ja muutti Inkerin maalle.Konkurssin velkojina olivat kauppias Antonius Burckhardt Viipurista ja Rolof Hase Virolahdelta. Hagen oli ottanut heiltä lainan ostaessaan em.Heinlahden hovin. 1680-luvulla Hagen asui taas Heinlahdessa“


Eli tapaamme kauppias Antonius Burckhardtin Viipurista, mikä on hänen suhteensa Anna ja Johan B:hen?????
Kommentteja, I hope....

T. Kari Salminen
Viimsi vald

karisalm
06.12.11, 20:03
Hei

Välitän Lassen tiedonannon

Hiskistä löytyy tieto
Urjala - haudatut

29.8.1742 lieuten.frun Anna Marg. Burchard
alkup - HAUPAIKKA: i choret

Joten maininta "Anna B eli leskenä Salmissa (Salmis) vielä 1735."
tarkoittaa Urjalan Salmea.

Löytyy kahdesti Urjalan isäntäluettelosta

http://users.utu.fi/isoi/talot/urjala.htm

K.Salminen
06.12.11, 21:36
Kiitos Esko tästä tiedosta ja välitä kiitokseni myös Lasselle!

T. Kari