PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Johan von der Pahlen


K.Salminen
17.08.11, 15:41
Tere,

olisin kiitollinen jos joku ystävällinen kollega voisi kaivaa minulle tiedot Lewenhauptista, omani on Helsingissä ym. henkilöstä. Ja myös Elgenstiernasta, jos sellainen löytyy.

Johan von der Pahlen oli syntynyt 27.6.1602 Arensburg, ja kuoli 30.8.1694 Tallinnassa, nai 1639 Christina Catharina von Rosenin, Roosna-Alliku moision omistajan Bogislaus von Rosenin tyttären.

Johan oli karoliiniupseeri, arvoltaan everstiluutnanti, ja hän sekä veljensä saivat vapaaherran arvonimen Ruotsissa, muistaakseni 1676...

Tiedoista kiitollisena.

Kari Salminen
Laiuse
Jõgevanmaa
Eesti

Kirsti Ervola
17.08.11, 16:49
Meniköhän isä ja poika vähän sekaisin ;). Elgenstiernasta:

Friherrliga ätten VON DER PAHLEN, nr 75.
Friherrlig 1679-10-18, introd. 1680.

TAB. 1.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Johan, till Astrau (Taurup). Född 1601-06-27 i Arensburg på Ösel. Antagen 1619 vid överste Schmellings regemente i Polen, vid vilket han tjänade med tre hästar. Gick 1621 i svensk tjänst. Löjtnant vid kurländska kavalleriregementet 1630. Avsked 1639. Överstelöjtnant 1656. Död 1694-08-31 och begraven i Reval. Han blev blesserad i slaget vid Leipzig 1632 av ett skott i huvudet. Gift 1639-05-07 med Elisabet Christina Catharina von Rosen, dotter av ståthållaren på Jama och Koporie Bogislaus von Rosen, till Rosenhagen, Kaltenbrunn m m (som 1617-10-01 blev adlad av konung Gustaf II Adolf, men ej introd.) och hans 1:a fru Maria von Molkenbuhr.
Barn:
Johan Anders, friherre von der Pahlen, född 1642, död 1696. Se Tab. 2.
Bogislaus, friherre von der Pahlen, född 1646, död 1719. Se Tab. 3.
Gustaf Christian, friherre von der Pahlen, född 1648, död 1736. Se Tab. 4.
Otto Magnus, friherre von der Pahlen, död 1710. Se Tab. 29.
Fredrik Adolf, friherre von der Pahlen, född 1653, död 1709. Se Tab. 31.
Carl Detlof, friherre von der Pahlen. Löjtnant. Död ogift 1677-06-13 av blessyrer, erhållna i slaget vid Landskrona samt på konung Carl XI:s bekostnad begraven 1679 i Linköpings domkyrka. Blev 1679-10-18 efter sin död jämte sina bröder upphöjd i friherrligt stånd.

TAB. 2.
Johan Anders, friherre von der Pahlen (son av Johan, Tab. 1), till Habbat i Kosch's socken, Estland, Branskowitz i Samoschi socken i Koporie län, Ingermanland, samt Jerlep och Payel i Jördens socken i Estland. Arrendator av slottsgodset Ober-Pahlen. Född 1642 på Ösel. Page hos M. G. De la Gardie 1660–1663. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1665-02-14. Kaptenlöjtnant därst. 1667-10-17. Ryttmästare 1675. Överstelöjtnant 1676-01-13 vid Otto Vellingks regemente s. å. 21/8 och vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1678-04-17. Överste för ett värvat kavalleriregemente i Estland, Livland och Ingermanland (drottning Ulrika Eleonoras livregemente till häst) s. å. 12/10. Friherre jämte sina bröder 1679-10-18 (introd. 1680 under nr 75). Generalmajor av kavalleriet 1693. Lantråd i Estland. Drunknade jämte sin fru och äldsta dotter 1696-08-20 i Revals hamn vid sin tillämnade resa till Stockholm samt slöt själv sin ättegren. Han blev i slaget vid Lund den 4 dec. 1676 blesserad. Gift med Barbara Helena von Rosen, drunknade 1696-08-20, dotter av Didrik von Rosen, till Sonorm, och Anna Brita von Wrangell, av huset Allo.
Barn:
En dotter, drunknade ogift 1696-08-20 på samma gång som föräldrarna.
Otto Henrik, född 1674-04-07, död ogift 1695-06-22 i Narva och begraven 1696-02-12 i Revals domkyrka.
Hedvig, räddades vid föräldrarnas drunkning.
En dotter, död som barn.
Barbara. Gift 1698-03-27 med löjtnanten Johan Henrik von Knorring.

K.Salminen
17.08.11, 17:43
Kiitos Kirsti tiedoista; luin turhan nopeasti tuota GHBR:ia Pahleneiden kohdalta, ja siksi tämä vapaaherruus osui vanhingossa Johan I eikä Johan II kohdalle, niinkuin oikein toit esiin.

Äitäh

Kari