PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Helge Torgalsen Stai/Vestgaard fra Norge til Finland?


Per S. Nestande
13.11.07, 18:07
Jeg søker informasjon om Helge Torgalsson f.21.3.1858 på Børssmedmoen under gården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal, Hedmark, Norge. Han bodde senere på gården Storstu Vestgard (Westgaard). Jeg går ut i frå han kan ha brukt både Torgalsen, Stai og Vestgård som etternavn (eller noe helt annet).

I bygdebok for Stor-Elvdal står det at han reiste til Finland, men han er registrert utflyttet fra Stor-Elvdal 14.5.1879 for å søke jobb som butikkassistent i Tromsø i Norge. Jeg har ikke funnet han registrert som innflyttet til Tromsø i 1879 på det norske Digitalarkivet, og har heller ikke funnet Helge gift eller utflyttet fra Tromsø i de fyrste åra av 1880-talet. Det er vel mulig han kan ha bodd andre stader i Nord-Noreg også før han eventuelt flyttettil Finland. Jeg finner han uansett ikke i den norske folketellingen for 1900.

Er det noen som kjenner til Helge - kom han faktisk til Finland og hva skjedde med han der?

Med vennlig hilsen Per

I am looking for information regarding Helge Torgalsson born 21.3.1858 at Børssmedmoen under the farm Gammelstu Stai in Stor-Elvdal, Hedmark, Norway. He is later on recorded living on the farm Storstu Vestgard. I guess he may have used the last name Torgalsen, Stai or Vestgård (Westgaard) as a surname later on (or even something completely different).

In the municipality history of Stor-Elvdal it is said that he moved to Finland, but he is recorded moving from Stor-Elvdal 14.5.1879 to apply for a job a shop clerk in the city of Tromsø, Norway. I have not been able to find him in records of people moving into Tromsø in 1879, neither among men married in Tromsø in the early 1880's or moving out of Tromsø in this period. I suppose he may have lived other places in Northern Norway as well before eventually perhaps moving to Finland. In any case I have not been able to identify him in the records of the 1900 Norwegian census.

Does anyone have any information about him and whether he actually moved to Finland and what happened to him there?

Kind regards Per