PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Nimihakemisto Savon tuomiokirjoihin


Veikko45
29.10.07, 21:54
Varkauden Seudun Sukututkijain osaksi on tullut hanke, jossa on
tavoitteena laatia nimihakemisto Savon tuomiokirjoihin ajalta 1636-
1809. Yhdistys pystyy selviytymään hankkeen ensimmäisestä vaiheesta,
joka on Savon tuomiokirjatekstien skannaaminen mikrofilmiltä ja
tallentaminen digitaaliseen muotoon. Skannaaminen on aloitettu
toukokuussa -05 ja näyttää siltä, että se saadaan päätökseen syksyllä
-08.

Sen sijaan toinen vaihe, nimien poimiminen kahden vuosisadan
tuomiokirjateksteistä, on pienelle yhdistykselle sula mahdottomuus.
Sen vuoksi joudumme kääntymään kaikkien sukututkijoiden puoleen ja
pyytämään talkooapua.

Nimien poimijan on pakko osata lukea vanhaa saksalaista
käsialatyyliä. Jos lukutaito on vaillinainen, se aivan varmasti
kehittyy tässä hankkeessa, sillä jokainen vanhan käsialan parissa
vietetty tunti vahvistaa lukutaitoa. Ja nyt tämän hankkeen varjolla
kannattaa lähteä vanhojen käsialojen kurssille, jos ei ole sitä vielä
käynyt, sillä silloinhan avautuvat tutkijalle myös kaikki muut 1600- ja
1700-luvun lähteet tuomiokirjojen lisäksi. - Toiseksi ruotsin kielen
auttava taito on välttämätön. Nimien poimijan ei tietenkään tarvitse
kääntää tekstiä sanasta sanaan edes itselleen, mutta kaikki erisnimet
sieltä on poimittava. Ja jos tekstissä esiintyy vaikkapa sana björn,
täytyy poimijan ymmärtää, onko kyseessä luonnonvarainen eläin vai
henkilön sukunimi. - Kolmanneksi poimijalle on eduksi
paikallistuntemus. Jos poimija on ennestään lukenut seurakunnan
rippikirjoja, hänen on helpompi tunnistaa sen seudun sukunimet ja
paikannimet tuomiokirjatekstistä.

Koska käsiteltävä aineisto on tavattoman laaja, poimija saa valita,
tekeekö työnsä pitemmän vai lyhyemmän kaavan mukaan. Pitempi kaava
tarkoittaa sitä, että poimitaan henkilönnimet ja paikannimet sekä
henkilönnimiin liittyvät arvoa tai asemaa kuvaavat sanat (esim. bonde,
dreng, hustru, nämdeman) ja sukulaisuussuhteita kuvaavat sanat (esim.
syster, son, moder). Lyhyempi kaava tarkoittaa sitä, että poimitaan
aluksi vain henkilöiden ristimänimi, patronyymi ja sukunimi, ja sitten
hankkeen edetessä joku toinen täydentää työn.

Hankkeeseen mukaan lähtevä saa valita, minkä käräjäkunnan ja
ajankohdan pöytäkirjoja hän haluaa käsitellä. Yhdistyksessä on
päätetty, että poimintaa odottavat tekstit jakaa Reijo Luostarinen;
yhteydenotot sähköpostitse: reijo.luostarinen at pp.inet.fi . Poimija saa
käräjäpöytäkirjojen tekstit digitaalisena kuvatiedostona, joten tekstit
voi lukea kotonaan omalla tietokoneellaan. Lisäksi poimija saa
poimintaohjeet ja Excell-pohjaisen lomakkeen, johon tiedot
tallennetaan. Palautettuaan ensimmäisen käräjäpöytäkirjan
tallennuslomakkeen poimija saa lisää aineistoa.

Tarkempia tietoja hankkeesta on yhdistyksen kotisivulla. Pääsy sinne
avautuu SSS:n sivulta www.genealogia.fi, josta Sukututkimusyhdistykset,
ja karttakuvasta Varkaus; tai suoraan
http://www.varkaudenseutu.fi/index.php?id=242 .

Työ tehdään palkattomana vapaaehtoistyönä. Kukin poimija päättää
omasta ajankäytöstään, ja tietenkin hankkeesta on lupa irrottautua
milloin tahansa. Kuitenkin vähäinenkin ajan käyttö edistää tuloksen
saavuttamista. Jos poimija käyttää tunnin viikossa, kertyy siitä jo 52
tuntia vuodessa, ja hanke edistyy. Joku toinen pystyy irrottamaan
enemmän aikaansa yhteisen hankkeen hyväksi. Nimihakemisto annetaan
aikanaan kaikkien tutkijoiden vapaaseen käyttöön internetin
välityksellä, ja luultavasti vähitellen pieninä osakokonaisuuksina.

Nimien poimintaa on aloitettu hiljakseen loppuvuodesta -05. Toivomme,
että savolaisjuurien tutkijat ymmärtäisivät hankkeen tärkeyden ja
luovuttaisivat osan ajastaan tämän kovin laajan hankkeen hyväksi.


Varkauden Seudun Sukututkijat ry