Näytä yksi viesti
  #68  
Vanha 13.01.14, 12:52
P. T. Kuusiluoma:n käyttäjäkuva
P. T. Kuusiluoma P. T. Kuusiluoma ei ole kirjautuneena
Forumin jäsen - Medlem i forumet
 
Liittynyt: May 2007
Sijainti: Turku
Viestejä: 675
Oletus Vs: Onko HisKi vielä elossa?

Työnjako Hiski-tietokannan kartuttamisessa on ollut pitkään seuraava:
1. Vapaaehtoiset tallentajat tekevät varsinaisen tallennustyön.
2. Suomen Sukututkimusseuran värväämä vapaaehtoinen tallennustyön ohjaaja toimittaa tallentajille tallennuspohjan ja tallennettavan aineiston sekä vastaanottaa valmiit tallenteet ja kursorisesti tarkistaa ne ja lähettää ne tietokantaan liitettäväksi.
3. Jouni Malinen huolehtii tietokannasta ja käyttöliittymästä sekä uuden aineiston liittämisestä tietokantaan.
4. Suomen Sukututkimusseura tarjoaa tietokannalle palvelintilan.

Suomen Sukututkimusseuran hallituksen suunnitelmissa ei ole oleellista muutosta HisKi-tietokannan kartuttamisen työnjakoon. Lähiaikojen muutos on tallennustyön ajanmukaistaminen siten, että käyttöön otetaan verkkopohjainen tallennusalusta, joka yhtäältä automatisoi tallentamattoman aineiston tarjoamisen (tietää mitä on tallentamatta ja tarjoaa sitä digitaalisessa muodossa käytettävissä olevista kuvatietokannoista), toisaalta siirtää heti tietokantaan liitettäväksi jokaisen tallennetun tietueen. Seura teki vuonna 2013 HisKi-tallennusalustan toteutuksesta teknisiin yksityiskohtiin ulottuvan suunnitelman. Samoin neuvoteltiin yhteistyöstä kuva-aineistoja tarjoavien tahojen kanssa. Nyt odotellaan rahoitusta, jolla tallennusalusta voidaan toteuttaa.

Kuten tässä viestiketjussa on kerrottu, Riitta Roitto toimi pitkään vapaaehtoisena HisKi-tallennustyön ohjaajana vuoteen 2010 saakka. Sen jälkeen Seura on muutaman kerran yrittänyt löytää uuden tallennustyön ohjaajan, mutta tehtävä ei ole herättänyt kiinnostusta. Roiton hallussa on erityyppistä HisKiä varten tehtyä tallennusaineistoa: tarkistettavia tallenteita, epästandardeja mutta helpohkosti korjattavia tallenteita ja isompaa korjaamista vaativia tallenteita. Roitto on viimeksi viime perjantaina luvannut kerätä hallussaan olevilta eri tallennusalustoilta kaikki HisKi-tallenteet yhteen ja toimittaa ne minulle.

Se, missä muodossa HisKi-tallenteet liitetään tietokantaa, on kokonaan Jouni Malisen päätettävissä. On sovittu, että Maliselle lähetetään ainoastaan standardeja tallenteita, jotka tallennustyön ohjaaja on tarkistanut ja jotka eivät vaadi Maliselta korjaustoimenpiteitä.

* * *

HisKi on mahtava suomalaisen sukututkimuksen apuväline ja sen luoja Jouni Malinen ansaitsee työstään suuren kiitoksen. Suomen Sukututkimusseura onkin kutsunut Jouni Malisen kunniajäsenekseen. Kiitoksen ansaitsee myös se suuri vapaaehtoisten joukko, joka parin viime vuosikymmenen aikana on HisKi-tietokannan aineiston tuottanut. Seura kiittää myös HisKi-tallennustyön ohjaajina toimineita Laila Malista ja Riitta Roittoa heidän paneutumisestaan työteliääseen ja sitoutumista vaativaan tehtäväänsä. HisKi on sukututkijoiden sukututkijoille tekemä tietokanta, jonka lukemattomia tekijöitä on innoittanut vapaaehtoistoiminnan paras vaikutin: halu omalla panoksella edistää yhteistä asiaa. Tällä periaatteella HisKiä kartutetaan jatkossakin.

HisKi ei meidän aikanamme tule valmiiksi, sillä jokainen vuosi jokaisessa seurakunnassa vapautuu tallennettavaksi yksi vuosi kastettujen, vihittyjen, haudattujen ja muuttaneiden luetteloita. Siksi HisKi-tallennustyölle ei ole asetettu määrävuotta, jonka saavuttamisen jälkeen HisKi olisi valmis. Sen sijaan on asetettu välietappeja. Yhtenä sellaisena on pidetty vuotta 1850 eli ns. mustien kirjojen päättymisajankohtaa. Tämä tavoite ei ole enää kovin suuren työn takana. Joka tapauksessa HisKi-tallennustyötä riittää pitkään myös tuleville sukututkijapolville.

* * *

HisKin kartuttaminen tarvitsee nyt ensisijaisesti tallennustyön ohjaajan, jonka ensimmäisenä tehtävänä on Riitta Roiton hallussa olevan materiaalin inventointi. Lähiaikoina ohjaajan tehtäviin kuuluisi myös uuden HisKi-tallennusalustan testaaminen ja tuotantokäytössä sen hallinnoiminen. Lisäksi tarvitaan henkilöitä, jotka voivat tarkistaa tallenteita ja tarvittaessa korjata niitä sekä lähettää ne Jouni Maliselle tietokantaan liitettäväksi. Parasta olisi, jos HisKi-tallennustyöhön löytyisi samanlainen sitoutunut ja innokas vapaaehtoistoimijoiden työryhmä kuin Suku Forumin administrointiryhmä (administraattori ja moderaattorit). HisKi-tallennustyön hallinnointityöryhmä olisi yhteistyössä Jouni Malisen ja Seuran toiminnanjohtajan kanssa.

Kutsun siis HisKi-tallennustyön edistämisestä kiinnostuneet sukututkijat liittymään työryhmään ja ilmoittamaan kiinnostuksesta minulle sähköpostitse osoitteella pt.kuusiluoma*genealogia.fi.
__________________
Suomen Sukututkimusseura
P. T. Kuusiluoma
toiminnanjohtaja
Vastaa sitaatilla