Viestiketju: BAGGE 20 sukupolvea.
Näytä yksi viesti
 
Vanha 27.03.17, 15:50
Terho Asikainen Terho Asikainen ei ole kirjautuneena
Forumin jäsen - Medlem i forumet
 
Liittynyt: Sep 2008
Sijainti: Hämeenlinna
Viestejä: 197
Oletus Vs: BAGGE 20 sukupolvea.

8. sukupolvi

OB:n esitys:

http://suku.genealogia.fi/showpost.p...60&postcount=1 ja http://suku.genealogia.fi/showpost.p...4&postcount=14 ja http://suku.genealogia.fi/showpost.p...&postcount=15:

# 5710 Hans Månsson Bagge (s. noin 1550 - k. 14.8.1637)
Käkisalmen linnanpäällikkö.
1. vaimo #5711 Elisabet Isakintytär Finskilän sukua (kuollut 1618)
Elisabetin 2. avioliitto, mutta Hans Månsson Baggen 1.avioliitto.
Lapsia 3:
- Katarina Bagge
- Henrik Hansson Bagge (ks. 9. sukupolvi)
- Hebla Bagge
2. vaimo #6338 Margareta Jacobsdotter Wenno, (ei syntymä-, eikä kuolinaikoja), Ei lapsia
3. Vaimo #6154 Margaretha Mårtensdotter Thesleff (s. 1589 - k. ?) Ei lapsia.


Kommentit:

OB on sijoittanut Hans Månssonin perheeseen ylimääräisen vaimon, pojan ja tyttären, ja toisaalta yksi tytär puuttuu siitä. Hän on myös yhdistänyt Hans Månssoniin henkilötietoja, jotka kuuluvat todellisuudessa muille ihmisille.

1. vaimo Elisabet Isaksdotter on oikea tieto. Sen sijaan Margareta Mårtensdotter (ei sukunimeä) oli Hans Månssonin 2. vaimo (ei siis 3. vaimo, kuten OB esittää). Nämä Hans Månsson Baggen kaksi avioliittoa vaikuttivat rymättyläläisten Peräis- ja Leiklax -tilojen sekä lietolaisen Ketolan tilan periytymiseen siten, että Hans Månsson Bagge sai nämä maaomistukset huomenlahjana ensimmäiseltä vaimoltaan Elisabet Isaksdotterilta ja antoi ne edelleen huomenlahjaksi toiselle puolisolleen Margareta Mårtensdotterille (1).

Margareta Mårtensdotter avioitui puolestaan leskenä hovioikeuden asessori Peter Thesleffin kanssa. Sukunimi Thesleff on siis Margaretan 2. puolison sukunimi. Kurtén korjaa Ramsayn esittämät väärät tiedot: Margaretan 2. pso ei ollut Peter Hellenius eikä Katarina-tytär avioitunut Eskil Mattsonin kanssa (1,3)

OB:n esittämä 2. vaimo Margareta Jakobsdotter Wenno ei siis ollut Hans Månsson Baggen vaimo, vaan sekä Pekka Lappalaisen että Tapio Vähäkankaan mukaan Rantasalmella asuneen Jakob Wennon etunimeltä tuntematon tytär oli Jöran Pistolekorsin 1. vaimo ja perheen kuuden pojan äiti, mikä on perusteltavissa lähdeaineistolla (2,5).

Hans Månssonilla oli kaksi tytärtä: 1. avioliitosta Brita (puuttuu OB:ltä) ja 2. avioliitosta Katarina. Miespuolisia jälkeläisiä ei ollut (1,3). Hebla Bagge ei siis kuulu tähän perheeseen. Hänen isänsä, Sulkavan Eerikkälän vuonna 1617 rälssitilakseen saanut korpraali Hans Bagge, on eri henkilö, jonka patronyymistä ei ole tietoa. Hebla Bagge näyttää Lappalaisen mukaan maaomistusten periytymisen perusteella olevan Jöran Pistolekorsin 2. vaimo Säämingissä.

Kun OB siis perinteisestä tutkimuslinjasta poiketen esittää, että a) Jacob Wennon tytär olisikin ollut Jöran Pistolekorsin sijaan Hans Baggen puoliso, että b) Hans Bagge olisi saanut Mönkkölän tilan haltuunsa tähän hänen olettamaansa avioliittoon kuuluneena huomenlahjana, ja että c) varsinaissuomalainen Hans Bagge ja savolainen Hans Bagge olisivat olleet yksi ja sama henkilö, hänen pitäisi luonnollisesti osoittaa alkuperäislähteet, joilla tällaisia väitteitä voisi perustella. Tällaisia lähteitä hän ei kuitenkaan lainkaan esitä, vaan sen sijaan tyytyy vihjailemaan löytämistään “täysin poikkeavista tiedoista” ja syyttelemään kovin sanoin muita tutkijoita virheistä, joita nämä hänen mielestään ovat tehneet.

Lisäksi OB esittää Henrik Hansson Baggen kuuluneen tähän perheeseen, mutta hänellä on väärä patronyymi (p.o. Larsson), ja OB on sekoittanut hänet systemaattisesti Porvoon Kardragin omistajaan, nihtipäällikkö Henrik Larsson Baggeen, jonka isä oli lukuisten alkuperäislähteiden oikeaksi todistama Lasse (Lars) Bagge (3,6,7). Sulkavalainen korpraali Hans Bagge, Käkisalmen linnanpäällikkö Hans Månsson Bagge ja majoitusmestari Lasse Bagge eivät siis ole yksi ja sama henkilö, kuten OB esittää.

Henrik Larssonin kuuluminen tähän perheeseen on mahdotonta myös ajallisesti. Kuten Kurtén osoittaa (1), Hans Månsson Bagge solmi ensimmäisen avioliittonsa vasta vuonna 1618, joten jos hänelle olisi sen jälkeen syntynyt poika, tämä ei olisi voinut kaatua Iivananlinnan piirityksessä vuonna 1612, kuten Henrik Baggelle tapahtui (ks. sukupolvi 9).

Viestissään http://suku.genealogia.fi/showpost.p...6&postcount=17) OB esittää Katarina Baggen olleen naimisissa nimismies Eskil Mattssonin (Eura, Haroila, Katila) kanssa, mutta L. Kurténin mukaan tämä on väärä tieto (1): Eskil Mattsonin vaimo oli Katilan ratsumies Erik Baggen pojantytär. Kurtén ei katso näiden kahden Bagge-nimisen suvun olevan keskenään sukua.

OB:n ilmoittama Hans Baggen kuolinpäivä 14.8.1637 sisältää sekä OB:n että Jully Ramsayn erehdyksen. OB on ymmärtänyt väärin Ramsayn maininnan siitä, että Hans Baggesta puhutaan vainajana Maskun tuomiokunnan tuomiokirjassa 14.8.1637, eli hän on luullut Ramsayn tarkoittaneen kuolinpäivää – eikä Ramsay puolestaan ole huomannut, että kyseiset käräjät pidettiinkin todellisuudessa vasta vuoden 1638 puolella. Kyse on siis Rymättylän käräjistä 14.8.1638, joissa Margareta Mårtensdotterista puhutaan Hans Baggen leskenä (8).

Kuten Kurtén oikein mainitsee (1), samaa asiaa oli kuitenkin käsitelty jo edellisillä talvikäräjillä 17.2.1638, joten Hans Månsson Bagge on kuollut sitä ennen (9). Kuolinaika sopii yhteen niiden merkintöjen kanssa, joita Hans Månsson Baggen upseerinurasta vänrikkinä, luutnanttina, ratsumestarina ja Käkisalmen linnanpäällikkönä on Ruotsin armeijan rullissa (10).

OB esittää myös, että Hans Bagge olisi ollut laivurina aluksilla Delfin vuonna 1573 ja Förgylte Duvan 1574–75. Nämä tiedot perustuvat kyllä alkuperäislähteisiin (11), mutta ei ole uskottavaa, että näissä tiedoissa olisi kyse Hans Månsson Baggesta, koska tämä solmi ensimmäisenkin avioliittonsa Kurténin mukaan vasta vuonna 1618.

Ajallisesti vielä mahdottomampaa on yhdistää häntä Johanneksen pitäjän Kolmkesälässä v. 1543 mainittuun Hannu Baggeen, joka myös tunnetaan alkuperäislähteistä (12). Toki voisi olla jatkotutkimuksen arvoinen asia selvittää, löytyisikö tästä 1500-luvun alussa syntyneestä karjalaisesta Hans Baggesta ehkä jokin sukuyhteys Sulkavalla seuraavalla vuosisadalla vaikuttaneeseen ja Hebla Baggen isänä tunnettuun Hans Baggeen, jonka sotilasarvo korpraali saattaisi olla viittaus talonpoikaiseen taustaan.

OB:n kuvaukset Hans Baggesta kuvaavat siis todellisuudessa neljää eri Hans Bagge -nimistä henkilöä sekä näiden lisäksi vielä Lasse Baggea. Heistä Lasse Bagge kuului Porvoon Kardragin Bagge-sukuun, mutta neljän Hans Baggen mahdollisesta sukulaisuudesta ruotsalaisen Bagge af Berga -aatelissuvun, Porvoon Kardragissa vaikuttaneen Bagge-suvun tai Rantasalmen talonpoikaisen Bagge-suvun kanssa ei ole tähän mennessä esitetty mitään näyttöä tai todisteita.


Viitteet:

(1) Kurtén, Love: Thesleff. Genos 40(1969), s. 51 - 52, http://www.genealogia.fi/genos-old/40/40_51.htm
(2) Lappalainen, Pekka: Släkten Pistolekors i Säminge, bakgrund och öden. Teoksessa Gentes Finlandiae V. Red. Torsten G. Aminoff. Helsingfors, Finlands Riddarhus, 1981, s. 58–88. Lappalainen perustelee s. 81 olevassa viitteessään 6, miten Wennon maanomistusten siirtyminen Göran Olofssonin haltuun on osoitus avioliitosta Wennon tyttären ja Göran Olofssonin välillä.
(3) Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, 1909, s. 14–15. http://runeberg.org/frfinl/0020.html
(4) Rundt, Olav: Kamreraren Sigfrid Sigfridsson och hans släktkrets. Genos 60(1989), s. 63 - 70. http://www.genealogia.fi/genos-old/60/60_63.htm
(5) Vähäkangas, Tapio: Peder Dansken jälkeläiset. Genos 69(1998), s. 125 - 138, 158. http://www.genealogia.fi/genos-old/69/69_125.htm
(6) VA 5505 – http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3039019 (Kymenkart. läänin tilikirja 1582)
(7) VA 3527 – http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2027897 (Porvoon maakirja 1606)
(8) Maskun tuomiokunta, vars. asiat 1637–1643 (I KO a 3), s. 92v, Rymättylän käräjät 14.8.1638, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3791721 Käräjien vuosi 1638 käy ilmi saman tuomiokirjan sivulta 52.
(9) Maskun tuomiokunta, vars. asiat 1637–1643 (I KO a 3), s. 56, Rymättylän käräjät 17.2.1638, “Nu hafwer Hans Bagge haftt Barn tillhopa medh H. Elisabett een dåtter”, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3791685
(10) RA Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/1, bildid: C0300106_01221, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300106_01221
(11) VA 1280:2v, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1847068
(12) VA 5000:108 (Viipurin läänin maakirja 1543), http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2660715 ja VA 5009:168 (Viipurin ja Porvoon läänien maakirja 1546), http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2661909Korjatut sukutaulut, sukupolvi 8:

Taulujen I, II ja III henkilöiden välille ei tunneta sukulaisuutta. OB:n yksittäiset maininnat kahdesta 1500-luvun Hans Baggesta on jätetty pois tästä esityksestä.


taulu I


Hans Månsson Bagge, Käkisalmen linnanpäällikkö, mainitaan vainajana 17.2.1638.
1. puoliso Elisabet Isakintytär, Finskilän sukua (vihitty 1618)
Elisabetin 2. avioliitto, mutta Hans Månsson Baggen 1. avioliitto. Yksi tytär:
Brita Bagge
2. puoliso Margaretha Mårtensdotter
Avioitui leskeksi jäätyään Peter Thesleffin kanssa. Yksi tytär Hans Månsson Baggen kanssa:
Katarina Bagge


taulu II


Hans Bagge, korpraali. Sai Sulkavan Eerikkilän rälssikseen v. 1617. Tytär:
Hebla Bagge, todennäköisesti Göran Pistolekorsin toinen puoliso.


taulu III


Lasse Bagge, majoitusmestari Meltolan Nils Olofssonin lippukunnassa, lähti Pähkinälinnaan v. 1583. Poika:
Henrik Larsson Bagge, nihtipäällikkö, ks. sukupolvi 9.Terho Asikainen
Kaija Salminen
Ritva Jurvanen
Vastaa sitaatilla