PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Henkilötietoneuvojien koulutus 2009


Tiina Miettinen
22.03.09, 21:09
Muistuttaisin sukututkimusyhdistyksiä, että vielä on mahdollisuus osallistua henkilötietoneuvojien koulutukseen!

Henkilötietoneuvojien koulutus on osa sukututkimustoimialan käytännesääntöprosessia, jossa tietosuojavaltuutetun kanssa yhteisesti laaditut sukututkimuksen käytännesäännöt pyritään saamaan ohjenuoraksi jokaiselle sukututkijalle, joka käsittelee elävien henkilötietoja. Koulutuksen sisällöstä ja henkilötietoneuvojien nimikkeestä on sovittu tietosuojavaltuutetun kanssa.

Tarkoituksena on, että jokainen paikallisyhdistys valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi henkilöä, jotka joksikin määräajaksi sitoutuvat toimimaan oman yhdistyksensä henkilötietoneuvojina ja antamaan sukututkijoille yhdistyksensä toiminta-alueella neuvontaa henkilötietolain käytännön soveltamisessa. Tavoitteena on, että eri puolilla maata on henkilötietoneuvojia, joiden puoleen sukututkijat voivat kääntyä kysymyksineen.

Henkilötietoneuvojien koulutuksesta päätettiin Tampereella 8.11.2008 pidetyssä Suomen Sukututkimusseuran, Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen ja paikallisten sukututkimusyhdistysten kokouksessa. Päätös oli, että sukututkijoiden tarvitsemasta juridisesta neuvonnasta huolehtivat ensisijaisesti paikallisyhdistykset kukin omalla alueellaan ja että neuvojien koulutuksesta vastaa Suomen Sukututkimusseura.

9.5.2009 Tampere: Tiina Miettinen, tiinamarjut*kolumbus.fi, p. 050 518 4894
19.9.2009 Lahti: Juha Pehkonen, juha.pehkonen*phnet.fi, p. 040 841 2245
26.9.2009 Seinäjoki: Seppo Luhtasaari, seppo.luhtasaari*netikka.fi, p. 040 510 5093

On toivottavaa, että jokainen yhdistys huolehtii omien henkilötietoneuvojiensa koulutuksesta vuoden 2009 aikana. Sen jälkeen koulutustilaisuuksia järjestetään ainoastaan kerran vuodessa.