PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Sköldemärken i Mörskom kyrka 19 st.


grevnäs
05.11.10, 23:40
I Mörskom kyrka finns 19 sköldemärken uppställda runt på innerväggarna. Vid närmare betraktelse och undersökning visar det sig att dessa handlar om ätten Forbes och dess anor. Ätten Forbes innehade Mörskom gård fr.o.m. år 1636, då donationen gavs åt överste Mathias Forbes. Som namnet Forbes antyder härstammar ätten från Skotland. Ätten dog på svärdssidan år 1710.
Nu står under alla dessa 19 sköldemärken de namn som respektive sköldemärke antas hänföra till. En av dessa är ett dubbelt sköldemärke – så det finns allt som allt 20 adelsvapen att identifiera. Några som helst problem torde inte finnas bland de sköldemärken, som själva har namngetts. De är nio (9) till antalet och är dessa (namnen moderniserade):
Olof (Wildeman) herre till Tjusterby och Gammelby.
Anna (Dubbe) (som felaktigt i kyrkan namnges som Anna Duffe, se dock Torsten G. Aminoff, Gentes Finlandiae III ss. 22-26. Namnet kan i kyrkan tydligt läsas ”Fru Anna Dubbe”.)
Hans (Boije), herre till Labby, Gammelgård och Lahdentaka.
Jakob (Forbes).
Ernst (Forbes).
Matts Knutsson (Creutz)
Matts (Frille) (dock var namnet redan under 1800-talet helt försvunnet. Sköldemärket avbildar ett skuret träd med två på vardera sidan av trädet befintliga grenar som avslutas med ett blad. Nu är inte sköldemärket (sigill finns) för ätten Frille mig veterligen känt. Samma motiv förekommer i den livländska ätten Taubes sköldemärke – ättens ursprung kan som även ätten Frilles föras till Danmark. Ett indicium styrker identifikationen: Reinhold von Hausen läste ännu på 1870-talet ordet ”Hapanemi” i sköldemärket. Haapaniemi (i Kisko sn) hörde till Matts Frille. Översten Mathias Forbes var gift med Brita Larsdotter (Creutz) och hennes mormors farfar (*1) var Matts Frille.)
Helena Lundi. ”Friherredotter (av Cusiknai?)”. Var enligt stamtavlorna för ätten Forbes gift med Enevald Forbes farfar Jakob Forbes till Corsindae.
Dubbelsköldemärket Ernst (Forbes) och Christina (Boije).De tio (10) resterande sköldemärken, som inte har några namnuppgifter, kan delas i oproblematiska och problematiska.
Jag börjar med de mera eller mindre oproblematiska:
Anna (Fleming). Sköldemärket är det flemingska. Anna (Fleming) var gift med Olof (Wildeman) som namngetts i sitt sköldemärke. Dessa båda är anor till Mathias Forbes.
Mathias Penters. Enevald (inte Ernald – se korrekturband I till Elgenstierna) Forbes fader hette Mathias Forbes och han var gift med Margareta Penters, vars fader hette Mathias Penters. I kyrkan är Mathias Penters nämnd som Mathias Pertus. Sköldemärket är dock det forbeska och tillhör Mathias Forbes.
Christina Gardheim (till Haetelen). Var gift med Mathias Penters.
Anders (Björnram). Sköldemärket det björnramska. Anders (Björnram) var fader till Anna Turesdotters (Stålarm) man Matts Andersson (Björnram). Elgenstierna i sitt verk ger dock som Annas man Nils Boije. Se närmare nedan.)
Brita (Ille). Sköldemärket är det illeska. Sägs vara gift med Matts Frille.
Bengta (Anckar). Förde i vapnet en ankare. Ätten kallas i litteraturen för Kråkö-ätten. Hon var dotter till väpnaren Lydik Larsson och dennes hustru Birgitta Nilsdotter (Dufva). Se speciellt om Kråkö-ätten Torsten G. Aminoff, Gentes Finlandiae III ss. 9-10. Sedan till de problematiska.
Bertil (Jägerhorn). Vapnet är det jägerhornska, som föreställer ett jägarhorn (här utan gehäng) och ovan två stjärnor (kan även förekomma tre). Vem är Bertil (Jägerhorn)? Ramsay kunde i sitt arbete om frälsesläkterna identifiera fem ätter/ättegrenar, som hade sitt ursprung i Hertonäs i nuvarande Helsingfors.
Tore Johansson (Stålarm?). Kallas i Mörskom kyrka Tore Johanssons hemman von Greps. Han torde vara med i kyrkans sköldemärken p.g.a. sitt äktenskap med Anna Dubbe, där de hade dottern Anna. Dock var han antagligen (aldrig?) gift med Anna Dubbe utan med Margareta Bertillsdotter (Mjöhund). Sköldemärket är även något annat än det stålarmska. Det i kyrkan visar en röd kräfta på tvären sedd ovanifrån i blått fält. Detta sköldemärke sägs av Reinhold von Hausen ha varit även uppsatt i Borgå kyrka. Tillhörigheten av detta sköldemärke är oklart.
Elisabeth (Roos). Sköldemärket visar en sexbladig ros i guld. Detta sköldemärke hörde till ätten Boose. Samma vapen – dock med fembladig ros – fanns i Bjärno kyrka (Elin Boos(e)).
Anmärkas bör, att variation med antalet blad inte är avgörande. Reinhold von Hausen har – konstigt nog – identifierat det jägerhornska sköldemärket med denna Elisabeth Boos(e). Litteraturen känner inte till Elisabeth Boos(e) förutom i Anreps ättetavlor, där en Bertil (Jägerhorn av Spurila) är gift med en Elisabeth Boos – dock är dessa personer påhittade, som redan Jully Ramsay visar.
Karin (Ållon). Sköldemärket tillhör ätten Ållon i Finland. Vem är Karin Ållon?(1) Korrigering önskad 07.12.2010/Johan: "Brita Larsdotter (Creutz) och hennes mormors far var Matts Frille" ==> "... hennes mormors farfar var Matts Frille".

grevnäs
06.11.10, 12:47
"Anna (Fleming). Sköldemärket är det flemingska. Anna (Fleming) var gift med Olof (Wildeman) som namngetts i sitt sköldemärke. Dessa båda är anor till Mathias Penters. ..."

Nu har i min text skett en kontraktion. Korrigering:
Skall vara: Dessa båda är anor till Mathias Forbes.
Texten därefter hör inte till Anna Fleming utan är en egen text om Mathias Penters. Tillägg till texten om Mathias Penters: Sköldemärket är dock det forbeska och tillhör Mathias Forbes.

admin
08.11.10, 12:19
Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk (1886) har vissa texter om Mörskom kyrkas sköldemärken. En pdf -kopia av den del som behandlar kyrkorna i östra Nyland finns en kort tid uppladdad här (http://dl.dropbox.com/u/13483989/Antiqvarisk_forskningsresa_%C3%96Ny_1876.pdf)
Om man öppnar dokumentet med Acrobat Reader bör man kunna använda sig av bokmärkena vilka visar på vilken sida Mörskom kyrkas material finns (sidnummer 181, pdf -dokumentsida 21).

Hasse

grevnäs
08.11.10, 14:44
Tack Hasse för förtydliganden. Ovan av Hasse nämnd bok är den jag ovan citerat skriven av Reinhold von Hausen. Mörskom församling har på nätet bilder av dessa sköldemärken. Även jag (och en min forskarkollega) har fotograferat dessa. I de fotografier jag har finns skilda bilder av enbart textdelen som ingår i sköldemärken. Om någon är intresserad så kan jag hjälpa till med dessa foton.
Klart är att forskningen inte ännu kommit med klara identifikationer.

En annan bok som bör nämnas i sammanhanget är Reinhold von Hausens bok "Afbildningar af sköldemärken fordom uppsatta i Finlands kyrkor". Visserligen finns inte Mörskom med, men t.ex. Elin Boos(e)s med detta namn uppsatta sköldemärke i Bjärnå kyrka. Dessutom avbildas det sköldemärke, som blivit oidentifierat (en röd kräfta på tvären) och som även varit uppsatt i Borgå kyrka.

grevnäs
25.11.10, 12:27
Sköldemärket en röd kräfta på tvären och med bokstäverna K M D som tidigare var uppsatt i Borgå kyrka fanns avbildat av Erik Palmsköld ca. år 1650. Här anges dess ägare Kristoffer Thordsson.

M.Sjostrom
06.12.10, 13:12
Hans (Boije), herre till Labby, Gammelgård och Lahdentaka.


mistä oikein tulee Hannu Boije tuohon sukuun?
Minä luulin että olisi yleisesti hyväksyttyä että Ernesti Johannes Forbesin vaimon Kirsti Boijen isä olisi ollut Eerikki Boije, Isnäisten herra
joten kuuluuko kukaan "Hannu Boije" mihinkään asialliseen kohtaan tässä?

olisiko ehkä kyse luentavirheestä?

M.Sjostrom
06.12.10, 13:18
De tio (10) resterande sköldemärken, som inte har några namnuppgifter, kan delas i oproblematiska och problematiska.
Jag börjar med de mera eller mindre oproblematiska:
Anders (Björnram). Sköldemärket det björnramska. Anders (Björnram) var fader till Anna Turesdotters (Stålarm) man Matts Andersson (Björnram). Elgenstierna i sitt verk ger dock som Annas man Nils Boije. Se närmare nedan.)

Sedan till de problematiska.
Karin (Ållon). Sköldemärket tillhör ätten Ållon i Finland. Vem är Karin Ållon?

onko kirkonseinässä luettavissa että hän oli nimeltään Kaarina?

eiköhän Kaarina [jos se siis oli hänen nimensä] (jonka vaakuna ehkä oli porvoonseutulaisen "Ållon"-suvun vaakuna) ollut (tiettävästi karjaalaisen) rälssimiehen Antin vaimo, ja painavanpuoleinen syy siihen miksi Antin ja hänen jälkeläisiä oli itäuusmaalaisen Jokiniemen herroja....

M.Sjostrom
06.12.10, 13:25
I Mörskom kyrka finns 19 sköldemärken uppställda runt på innerväggarna. Vid närmare betraktelse och undersökning visar det sig att dessa handlar om ätten Forbes och dess anor. Ätten Forbes innehade Mörskom gård fr.o.m. år 1636, då donationen gavs åt överste Mathias Forbes. Som namnet Forbes antyder härstammar ätten från Skotland. Ätten dog på svärdssidan år 1710.
Nu står under alla dessa 19 sköldemärken de namn som respektive sköldemärke antas hänföra till. En av dessa är ett dubbelt sköldemärke – så det finns allt som allt 20 adelsvapen att identifiera. Några som helst problem torde inte finnas bland de sköldemärken, som själva har namngetts. De är nio (9) till antalet och är dessa (namnen moderniserade):

Anna (Dubbe) (som felaktigt i kyrkan namnges som Anna Duffe, se dock Torsten G. Aminoff, Gentes Finlandiae III ss. 22-26. Namnet kan i kyrkan tydligt läsas ”Fru Anna Dubbe”.)


Tore Johansson (Stålarm?). Kallas i Mörskom kyrka Tore Johanssons hemman von Greps. Han torde vara med i kyrkans sköldemärken p.g.a. sitt äktenskap med Anna Dubbe, där de hade dottern Anna. Dock var han antagligen (aldrig?) gift med Anna Dubbe utan med Margareta Bertillsdotter (Mjöhund). Sköldemärket är även något annat än det stålarmska. Det i kyrkan visar en röd kräfta på tvären sedd ovanifrån i blått fält. Detta sköldemärke sägs av Reinhold von Hausen ha varit även uppsatt i Borgå kyrka. Tillhörigheten av detta sköldemärke är oklart.

mikä kumma on se joka pakottaa yrittämään tehdä tästä äijästä "Stålarm" ?

ja mikä oikea lähdetieto pakottaisi hänen mjöhundin (vinttikoiran) vävyksi?
Hänhän on voinut olla useamman kerran naimisissa. venäjänkielen tulkin Perttuli vinttikoiravaakunan tytär Marketta kai oli aivan liian nuorta vuosimallia voidakseen olla Jokiniemen Kaarina Martintyttären äiti.

M.Sjostrom
06.12.10, 13:30
Sedan till de problematiska.

Bertil (Jägerhorn). Vapnet är det jägerhornska, som föreställer ett jägarhorn (här utan gehäng) och ovan två stjärnor (kan även förekomma tre). Vem är Bertil (Jägerhorn)? Ramsay kunde i sitt arbete om frälsesläkterna identifiera fem ätter/ättegrenar, som hade sitt ursprung i Hertonäs i nuvarande Helsingfors.

Elisabeth (Roos). Sköldemärket visar en sexbladig ros i guld. Detta sköldemärke hörde till ätten Boose. Samma vapen – dock med fembladig ros – fanns i Bjärno kyrka (Elin Boos(e)).
Anmärkas bör, att variation med antalet blad inte är avgörande. Reinhold von Hausen har – konstigt nog – identifierat det jägerhornska sköldemärket med denna Elisabeth Boos(e). Litteraturen känner inte till Elisabeth Boos(e) förutom i Anreps ättetavlor, där en Bertil (Jägerhorn av Spurila) är gift med en Elisabeth Boos – dock är dessa personer påhittade, som redan Jully Ramsay visar.

eikös sen Perttulin identiteetti, joka oli Sarvilahden Martti Matinpojan appiukko, ole ollut epämääräinen kaiken aikaa tutkimuksessa?
http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00488764&tree=LEO
mikä ylipäänsä on tehnyt äijästä Grönfeltien esi-isän?

Pitikö tämän Perttulin olla helsinkiläinen porvari?

Jos identifiointi on mennyt aikanaan takapuolelleen, niin tokihan sitten oikean miehen vaimo on voinut olla toisenniminen kuin takapuolellaan olevassa rekonstruktiossa on aseteltuna

M.Sjostrom
06.12.10, 13:35
I Mörskom kyrka finns 19 sköldemärken uppställda runt på innerväggarna. Vid närmare betraktelse och undersökning visar det sig att dessa handlar om ätten Forbes och dess anor. Ätten Forbes innehade Mörskom gård fr.o.m. år 1636, då donationen gavs åt överste Mathias Forbes. Som namnet Forbes antyder härstammar ätten från Skotland. Ätten dog på svärdssidan år 1710.
Nu står under alla dessa 19 sköldemärken de namn som respektive sköldemärke antas hänföra till. En av dessa är ett dubbelt sköldemärke – så det finns allt som allt 20 adelsvapen att identifiera. Några som helst problem torde inte finnas bland de sköldemärken, som själva har namngetts. De är nio (9) till antalet och är dessa (namnen moderniserade):

Matts (Frille) (dock var namnet redan under 1800-talet helt försvunnet. Sköldemärket avbildar ett skuret träd med två på vardera sidan av trädet befintliga grenar som avslutas med ett blad. Nu är inte sköldemärket (sigill finns) för ätten Frille mig veterligen känt. Samma motiv förekommer i den livländska ätten Taubes sköldemärke – ättens ursprung kan som även ätten Frilles föras till Danmark. Ett indicium styrker identifikationen: Reinhold von Hausen läste ännu på 1870-talet ordet ”Hapanemi” i sköldemärket. Haapaniemi (i Kisko sn) hörde till Matts Frille. Översten Mathias Forbes var gift med Brita Larsdotter (Creutz) och hennes mormors far var Matts Frille.)

De tio (10) resterande sköldemärken, som inte har några namnuppgifter, kan delas i oproblematiska och problematiska.
Jag börjar med de mera eller mindre oproblematiska:

Brita (Ille). Sköldemärket är det illeska. Sägs vara gift med Matts Frille.


Kronologisesti lienee aivan kestämätöntä yrittää laittaa Arvi Olavinpojan vaimo (joka lienee syntynyt joskus 1530-luvulla), sen Matias Frillen tyttäreksi joka Matias eleli 1470-luvulla.
Pikemminkin on kyse tilanteesta, jossa oli kaksi eri Matias Frilleä ja jälkimmäinen oli ekan tyttärenpoika tai tyttären pojanpoika.